Al het nieuws

Wijziging cao Aegon rond performance management

CNV Vakmensen heeft met Aegon een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuw systeem voor beoordelen en de daaraan gekoppelde salarisverhoging. Dit betekent een wijziging in de lopende cao. Dus als vakbondsleden hebben jullie het laatste woord. Bij deze nieuwsbrief daarom ook een stemformulier.

Waarom EVOLVE?
De nieuwe manier van het bespreken van jouw resultaten en jouw ontwikkelingen in het werk, heet EVOLVE. In bijgaand onderhandelingsresultaat lees je daar alles over.
De aanleiding voor deze wijziging lag voornamelijk in de wens om voor Aegon wereldwijd zo veel mogelijk vergelijkbare systemen te gebruiken. Natuurlijk moet het dan wel passen binnen de context van de eigen cao en het eigen HR-beleid. Daarom is er een tripartite werkgeroep aan de slag gegaan (met inbreng van Aegon HR, COR en vakbonden) om een voorstel te maken dat past bij Aegon Nederland. Daarbij is meteen gekeken naar de mogelijkheid om ook Aegon CC mee te nemen in deze verandering. Dat is gelukt. Er is nu één voorstel voor álle medewerkers die onder de cao vallen.

De grootste veranderingen

  • Meer vrijheid om samen met je leidinggevende te bepalen hoe vaak en op welke manier je je doelen, resultaten, ambities en ontwikkeling bespreekt.
  • Nadruk ligt op vooruitzien, op wat je wil veranderen/ontwikkelingen, al dan niet naar aanleiding van ontvangen feed back.
  • Beoordeling aan het eind van het jaar met een driepuntsschaal (ipv vijf), waarbij het uitgangspunt is dat verreweg het grootste deel van de medewerkers gewoon goed (2) scoort.
  • Salarisverhoging naar aanleiding van de beoordeling aan de hand drie relatieve posities in je schaal (RSP): < 85%, 85-99,99%, 100-110%
  • Een vaste verhoging voor wie een 2 krijgt, voor wie excellent presteert (1) bepaalt de manager de verhoging binnen een gegeven bandbreedte. Voor wie echt onvoldoende presteert is er geen salarisverhoging.

Invoering en overgangsmaatregelen
Als de vakbondsleden instemmen met de wijziging, gaat EVOLVE vanaf 1 januari 2020 gelden. De afronding/beoordeling over het jaar 2019 gebeurt uiteraard nog op de “oude” manier, inclusief de eventuele salarisverhoging van april 2020.
Bij Aegon Asset Management NL en voor Aegon Global Technology NL gaat de driepuntsschaal en de bijbehorende salarisverhogingstabel pas een jaar later in.
Omdat de nieuwe salarisverhogingstabel voor Aegon NL en voor Aegon CC nu gelijk is, is een zekere mate van compensatie gewenst voor de medewerkers van Corporate Center, omdat die een gemiddeld hoger verhogingspercentage kenden. Die compensatiemaatregel bestaat uit een salarisverhoging van 1% per januari 2020 voor iedereen die op 31-12-2019 in dienst is en een RSP heeft lager dan 110%.

Wat vindt CNV?
Al met al denken wij dat EVOLVE beter aansluit bij het HR-beleid van Aegon dan het huidige systeem. De grote nadruk op zelf de regie houden over het proces, de gerichtheid op resultaten, maar vooral op ontwikkeling, de vrijheid om een vorm te zoeken die bij jou past, en een beoordeling die meer uitgaat van de vanzelfsprekendheid dat jij je werk gewoon goed (GREAT) doet, zijn positieve punten.
Er zit geen bezuinigingsdoelstelling bij deze wijziging, en we hebben bovendien afgesproken dat áls na twee rondes zou blijken dat er gemiddeld minder budget gebruikt wordt voor de salarisverhogingen, we dat gaan bespreken om dat op te lossen. We leggen dit geheel dan ook met een positief voor aan jullie ter stemming.

Wat vind jij? Stem!
Met vragen of opmerkingen over dit onderhandelingsresultaat kun je terecht bij de CNV-bestuurder bij Aegon, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl of 06-23811392.
Stemmen kan door bijgaand stemformulier in te vullen en op te sturen naar j.dekker@cnvvakmensen.nl. Wegens de vakantie hebben we de stemtermijn wat verlengd. Uiterlijk zaterdag 3 augustus moet je stem binnen zijn.

Downloads