Update cao-onderhandelingen Aegon

In de afgelopen periode hebben vakorganisaties twee keer met Aegon gesproken over de cao en het sociaal plan. In deze nieuwsbrief ontvang je een korte update over onder andere het loonbod van Aegon en het gesprek met Allegra van Hövell-Patrizi en Boaz Magid.

Gesprek Allegra en Boaz

Op 11 mei spraken de bonden (digitaal) met zowel Allegra als Boaz. In het gesprek met Allegra stond de strategische context van Aegon centraal en bij Boaz de financiële onderbouwing. We hebben gesproken over de nieuwe purpose van Aegon en de invloed hiervan op de organisatie. Belangrijk in haar ogen is een goede kwaliteit van het management, processen en operating principles. Zo wil Aegon onder andere inzetten op eenvoudige processen en duurzaamheid. Jullie zijn hierin meegenomen door communicatie en de townhallmeeting die is geweest.  

Boaz nam de vakorganisaties mee in de cijfers en de toekomstige financiële KPI’s van Aegon. De boodschap die Boaz samenvattend meegaf, was dat het de goede kant op gaat met Aegon. Volgens Boaz is er een horizon in zicht die hem tevreden stemt. Aegon groeit maar hierbij blijft een kostenreductie nodig voor een duurzame organisatie in de toekomst. Een boodschap welke Aegon ook verder meeneemt in de cao-onderhandelingen en wat zeker gezien de inflatie wel echt een flinke druk geeft aan de onderhandelingstafel.

Waarderen

Afgelopen maandag hebben we voor het eerst inhoudelijk over het loonbod van Aegon gesproken. Aegon had al toegezegd met het loonbod te komen na het gesprek met Allegra en Boaz.  Ten aanzien van het loon biedt Aegon, voor een tweejarige cao, 2% ruimte voor elk jaar. Hierbij geeft Aegon de boodschap dat we nog wel aan knoppen kunnen draaien, qua datum of qua verdeling over loonschalen in de organisatie.  Daarnaast wil Aegon een éénmalige vergoeding geven van €400,- bruto voor de medewerkers in de salarisschalen tot en met 9 en €200,- bruto voor de medewerkers in de salarisschalen 10 en hoger. Deze vergoeding is een extra tegemoetkoming voor de hoge inflatie waarbij Aegon heeft gekozen om deze inkomensafhankelijk te maken. Deze eenmalige vergoeding ontvangen ook de uitzendkrachten.

Naast het loonvoorstel wil Aegon een snellere doorgroei in de schalen stimuleren door de beloningsmatrix aan te passen door grotere stappen te kunnen maken als je in het begin van de schaal zit.

Ten aanzien van het sociaal plan is het voorstel om de financiële vergoeding met 10% te verlagen. De vrijwillige vertrekregeling en de plaatsmakersregeling wil Aegon aantrekkelijker maken door de vergoeding die hierbij hoort te verhogen naar 90%.

Uiteraard ben ik erg nieuwsgierig: Hoe sta jij tegenover dit loonbod, maar ook tegenover het maken van onderscheid tussen verschillende loonschalen?

Wellbeing en inzetbaarheid

Maandag hebben we ook gesproken over het thema wellbeing. Nico Dwidjono (vitaliteitsmanager bij Aegon) was uitgenodigd om dit thema en de acties hierop van Aegon verder toe te lichten. Hierbij heeft Aegon gesproken over een vitaliteitsbudget waarmee medewerkers diverse vitaliteitsinstrumenten naar eigen keuze kan financieren. De volgende keer praten we hierover verder. Hiernaast gesproken over werkdruk en de invloed van afspraken over het onbereikbaar mogen zijn. Voor de komende gesprekken ben ik erg nieuwsgierig: Hoe ervaar jij de scheidslijn tussen werk en privé en hoe maak je onderscheid tussen bereikbaarheid en onbereikbaarheid voor je werkzaamheden bij Aegon?

Rondom inzetbaarheid hebben we in de laatste cao veel afspraken gemaakt, waaronder de opzet en uitvoering van een onderzoek rondom het pakken van eigen regie rondom ontwikkeling door medewerkers. HCG heeft hier een onderzoek over gedaan en de volgende keer duiken we hier verder in om te zoeken naar passende oplossingen. CNV Vakmensen heeft in zijn voorstellenbrief al enkele aanbevelingen opgenomen, zoals talentscans en meer ruimte, kennis en urgentie creëren bij de managers op dit thema.

Impact maken

Door de dag heen hebben Aegon en vakorganisaties in goede sfeer verschillende thema’s besproken. Op een aantal onderwerpen zijn we nog een eind van elkaar verwijderd, zoals loon en de vergoeding van het sociaal plan, maar er zijn ook thema’s waarin we elkaar kunnen vinden in nut en noodzaak zoals wellbeïng en inzetbaarheid. Binnen deze thema’s was er wel een rode draad te vinden en dat is het maken van impact met afspraken. Alles valt en staat met de uitvoering van de afspraken en de gedragenheid in de gehele organisatie. Dit  vraagt een zorgvuldige uitwerking en inzet op een goede landing in de organisatie.

Wat vind jij?

Op 9 juni staat de volgende bijeenkomst gepland waar we het onder andere gaan hebben over maatschappelijke relevantie, verlof en hybride werken. Daarnaast komen vakorganisaties met een reactie op het loonbod en het sociaal plan en Aegon geeft een reactie op wellbeing en inzetbaarheid. Als input voor dit gesprek hoor ik graag jouw mening. Wat vind je van loo nbod en de verlaging van het sociaal plan? Daarnaast naar aanleiding van de purpose ook erg benieuwd hoe jij hierin staat en welke veranderingen jij hierdoor merkt in jouw werksituatie.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben na aanleiding van deze nieuwsbrief, voel je vrij om contact met mij te zoeken. Je kunt mij bereiken via onderstaand mailadres.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 91
E: t.westerink@cnvvakmensen.nl