Al het nieuws

Cao Aegon: we zijn begonnen

Na een periode van voorbereidingen waarin we met medewerkers en leden hebben gesproken, zijn de cao-onderhandelingen op 28 april gestart. Alle input is gebundeld in een voorstellenbrief om te komen tot een verbetering van jouw arbeidsvoorwaarden. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

Voorstellenbrief

Aan de hand van alle input uit zowel de gezamenlijke voorbereidingen, de CNV-enquête en het arbeidsvoorwaardebeleid van het CNV is er een voorstellenbrief opgesteld vanuit CNV Vakmensen. Dank aan alle invullers van de CNV-enquête: deze gaf waardevolle input. De voorstellenbrief van CNV Vakmensen vind je als bijlage 1 bij deze nieuwsbrief. De voorstellenbrief is opgebouwd aan de hand van de volgende thema’s:
  • loonsverhoging, looptijd cao en sociaal plan;
  • ontwikkeling;
  • welzijn;
  • tijd en verlof;
  • maatschappelijke betrokkenheid;
  • overige thema’s.
CNV Vakmensen legt in de voorstellen de nadruk op zinvol werk. Bij zinvol werk hoort niet alleen het gevoel dat het werk ertoe doet, maar ook dat medewerkers zich gewaardeerd voelen. Dat iedere medewerker zo kan werken dat er rekening gehouden wordt met de kansen op en in het werk maar ook met de werk en privébalans. Zinvol werk gaat hiermee zeker ook over de goede arbeidsvoorwaarden en beloningen voor de medewerkers bij Aegon. Juist in de huidige tijden van onrust in de wereld, die zich uit in een onzekerheid die iedereen voelt in prijsstijgingen van alledaagse benodigdheden, is loonontwikkeling hierbij ook van groot belang.

In de voorstellenbrief vraagt CNV Vakmensen ook aandacht voor werkdruk. Een thema dat veel genoemd is in de voorbereidingen. Hier is actie op nodig en daar willen we dan ook over in gesprek met Aegon. Heb jij ervaringen die je hierover of een concreet voorstel? Deel deze dan met mij. Uiteraard ben ik ook benieuwd naar ervaringen en meningen ten opzichte van de andere voorstellen.

In bijlage 2 vind je ook de voorstellenbrief van Aegon. De voorstellenbrief van Aegon geeft eerst meer informatie over de context, de strategie en de nieuwe purpose en behaviors van Aegon. Vervolgens komt Aegon op diverse thema's met inhoudelijke voorstellen. Diverse thema's en voorstellen zijn herkenbaar en geven ruimte voor goede afspraken. Daarnaast is ook direct duidelijk dat we lastige gesprekken krijgen over bijvoorbeeld loon en het sociaal plan. 

Vooruitblik

Op 11 mei treffen cao-partijen elkaar weer. Tijdens deze ronde staan toelichtingen over Aegon door Allegra van Hövell-Patrizi en Boaz Magid op het programma. Naar aanleiding van deze informatie komt Aegon ook met meer duidelijkheid over het loonbod. Na 11 mei stuur ik weer een nieuwsbrief om jullie over de gesprekken van die dag te informeren.

Deel je mening

Tijdens de cao-onderhandelingen ben ik erg benieuwd jouw mening. Hoe denk je over de voorstellenbrieven? Op de cao-pagina www.cnvvakmensen.nl/diensten/verzekeraars/cao-aegon-nederland/ kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Je bent ook nog steeds welkom om aan te sluiten bij leden die actief meepraten over het onderhandelingsproces. Ga direct naar de cao-pagina.

Contact

Heb je vragen rondom je werk, de cao-onderhandelingen of je lidmaatschap? Neem dan contact met mij op. Het eenvoudigst gaat dit via de mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl 

Tamara Westerink, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5120 2991 / t.westerink@cnvvakmensen.nl

Downloads