Aegon update cao onderhandelingen

Eind april 2022 zijn we gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe Aegon-cao en een nieuw sociaal plan per 1 juli 2022. De gesprekken zijn constructief en we maken voortgang op kwalitatieve punten. Maar met de laatste geplande onderhandelingsronde in het zicht zien we nog wel een flinke kloof in materiële voorstellen.

Loon

Zoals eerder beschreven in de nieuwsbrief van eind mei 2022 heeft de werkgever een loonbod van 2% gedaan met een eenmalige uitkering. Wij hebben als reactie hierop voorgesteld om een cao af te sluiten voor twee jaar met 5% loonstijging per 1 juli van ieder jaar. Aegon spreekt uit dat het gat groot is tussen cao-partijen. Die mening delen we.

Aegon wil dat medewerkers sneller groeien naar 85 à 90% van hun schaal/RSP. Met de bestaande beoordelingsscores blijft er geld over binnen het bestaande budget voor de groei in schalen. Door een snellere schaalgroei mogelijk te maken binnen de cao, zal Aegon het gereserveerde budget wel benutten. Uiteraard blijft de groei afhankelijk van je beoordeling binnen de P&D cyclus. Binnen deze discussie zijn wij benieuwd naar jouw ervaring en je mening rondom de schaalgroei?

Sociaal plan

Aegon wil het bestaande sociaal plan 10% goedkoper maken en stelt dat ze daarmee op gewenst niveau van sociaal plan zitten.  Vakorganisaties hebben allereerst ingezet op behoud van het huidige niveau. Dit is onze voorkeur onder andere omdat het persoonlijk budget nog op 1 januari 2022 is aangepast. Wel zijn we bereid om mee te denken voor een verlening van het sociaal plan met vier jaar en dan de versobering later te laten plaats vinden.  We denken dan aan een versobering in twee stappen vanaf van 2024. De laatste ronde zal dit weer onderwerp van gesprek zijn.

Overige

Verder hebben we het gehad over transitieverlof, regenbooggezinnen, ouderschapsverlof, rouwverlof, sabbatical en diversiteitsdag. Daar gaan we wel uitkomen met elkaar. Ook over inzetbaarheid zitten we op dezelfde lijn. Partijen willen meer inzetten op competenties, talenten, vaardigheden en een beter gebruik van de huidige ontwikkelingsmogelijkheden.

Daarnaast is het de wens om het management ook meer sturen op facetten als ontwikkeling en welbevinden. Managers hebben een cruciale rol in de eerste contacten met medewerkers en dan niet alleen op werkinhoud maar zeker ook op ontwikkeling, welbevinden en werkdruk. In lijn hiermee willen we de noodzaak van peoplemanagementkwaliteiten van het management benadrukken en vergroten door leiderschapstrainingen en coaching.

Ten aanzien van hybride werken heeft Aegon aangegeven dat ze deze als een personeelsregeling willen behouden vanwege de ruimte die het geeft om deze met de COR te kunnen afstemmen buiten de loopperiode van de cao om. Hierin is ons voorstel om de regeling op te nemen in de cao en de vergoedingen te verhogen. 

We hebben ook gesproken over uitzendkrachten. We willen afspraken maken over ontwikkeling en hierin vinden Aegon en vakorganisaties elkaar. Over de toepassing van het flexbudget op uitzendkrachten en de uitzendkracht zien als interne kandidaat bij sollicitaties vinden partijen voor nu nog geen overeenstemming. 

Vervolg

Op 27 juni 2022 hebben we onze laatste onderhandelingsronde staan. We lopen dan alle onderstaande punten weer door. We gaan het dan onder andere verder hebben over maatschappelijke relevantie en duurzaamheid. Ten aanzien van financiele zaken zoals het loon en het sociaal plan is de vraag of we er deze laatste ronde uit gaan komen.  Er is nog een flinke kloof te overbruggen, als die al te overbruggen is. Van de uitkomst brengen we je snel mogelijk op de hoogte.

Reacties en contact

Bedankt voor alle reacties naar aanleiding van de laatste terugkoppeling. Jouw input helpt aan de cao-tafel en je creeert hiermee je eigen ruimte om mee te praten. Alle reacties blijven uiteraard vertrouwelijk. Ook nu zijn we weer benieuwd naar jouw ervaringen en je mening, voel je vrij om contact met mij te zoeken. Je kunt mij bereiken via onderstaand mailadres

Tamara Westerink/bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 91/t.westerink@cnvvakmensen.nl