Aegon: laatste periodiek overleg 2021

Op 10 december is bij Aegon het laatste periodieke overleg geweest van 2021. Via deze nieuwsbrief wil ik je informeren over de besproken onderwerpen zoals het komende cao-traject, de reparatie van de WW en omscholing.

Cao-traject

Volgend jaar 30 juni loopt de huidige cao bij Aegon af. Begin volgend jaar starten de voorbereidende inventarisaties voor een nieuwe cao. Onder alle medewerkers wordt een enquête uitgezet en er is de mogelijkheid om mee te praten in digitale medewerkersbijeenkomsten en via de cao-pagina. Vervolgens is de planning om te onderhandelen vanaf half april tot half juni 2022.
Tijdens het periodiek overleg van 10 december hebben we als Aegon en vakorganisaties een korte eerste inventarisatie gedaan over onderwerpen die op de cao-tafel zullen liggen. Naast loon en het sociaal plan willen we ook in gesprek over o.a. de inzet van (werk)tijd, werkgeluk, mobiliteit en ontwikkeling, de positie van uitzendkrachten, Smart Working. Uiteraard vragen deze thema's nog een verder inkleuring en mogelijke aanvullingen vanuit jullie als leden.

Meepraten en meedoen

Leden van CNV Vakmensen hebben bij onze voorstellenbrief een belangrijke rol. Het gaat om jullie arbeidsvoorwaarden. Jij hebt invloed op welke voorstellen CNV Vakmensen in de cao-onderhandelingen inbrengt. Wil je meedenken over thema’s, voorstellen en argumenten? Ga naar de cao-pagina om je ideeën te delen of te reageren op anderen. 

Ga naar de cao-pagina van Aegon

SPAWW (Stichting Private Aanvulling WW en WGA)

Vanuit de overheid is enkele jaren geleden de WW versoberd. Dit betekent voor werknemers een kortere periode van de WW-uitkering bij werkloosheid en de WGA-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Bij Aegon hebben we er samen met onze leden ervoor gekozen om dit via een collectieve regeling via SPAWW te repareren. Hierdoor hebben jij en je collega’s een langere periode recht op een WW of WGA-uitkering en daardoor meer financiële zekerheid. Medewerkers betalen de premie welke Aegon inhoudt van het salaris. Volgend jaar is de premie 0,2%. De regeling loopt bijna af. Aegon en de vakorganisaties hebben afgesproken om deze regeling voor 5 jaar te verlengen. Wil je meer weten over de SPAWW, kijk dan op: www.spaww.nl 

Omscholing

In de cao Aegon hebben we afspraken gemaakt over omscholingstrajecten binnen en buiten Aegon. Voor externe trajecten is gekozen om een aanvullende trajecten aan te bieden voor omscholing richting ICT en openbaar bestuur. Voor interne omscholing is er ook gekeken naar de ICT, en specifiek voor JAVA Developer. Intern wordt er nu onderzoek gedaan of dit traject binnen Aegon past voor zowel de afdeling waar een medewerker vertrekt als de ontvangende afdeling waar de JAVA Developer wordt geplaatst.

Werf een lid

Door jouw betrokkenheid onderhandelt CNV Vakmensen straks over jouw arbeidsvoorwaarden bij Aegon. Lidmaatschap loont, zowel collectief als in je privé situatie. Maak je collegae enthousiast voor het lidmaatschap. Breng jij een nieuw lid aan? Dan ontvang je een cadeaubon t.w.v. € 12,50 en een super leuke legpuzzel! Dit kan via: www.cnv-ledenwerven.nl/

Vragen & opmerkingen

Heb je vragen over deze nieuwsbrief, de komende onderhandelingen of je werk? Hou de cao-pagina in de gaten. Daar kun je vragen stellen en straks het cao-traject volgen en bij alle fases meepraten.  Je kunt ook contact met mij opnemen via de mail. 
Voor nu, wens ik je alvast hele fijne feestdagen en een mooi 2022.

Tamara Westerink, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5120 2991   / t.westerink@cnvvakmensen.nl