Al het nieuws

Periodiek overleg Achmea juni 2020

Tijdens het periodiek overleg met Achmea is gesproken over coronamaatregelen, TOP, locatiebeleid, winstuitkering, tijdelijke maatregeling beveiliging bij Zilveren Kruis, aantal flexmedewerkers en de cao-afpraken pilot onbeperkt opleidingsbudget, 34 uur en verlofspaaregeling.

Coronamaatregelen: tot 1 september zoveel als mogelijk thuiswerken
Achmea heeft besloten dat er tot 1 september zo veel als mogelijk thuisgewerkt wordt. Alleen om individuele redenen, bij zeer belangrijke bijeenkomsten en als het voor het proces nodig is, kan je naar kantoor komen, na toestemming van een hiervoor speciaal ingerichte commissie. Als je moeite hebt om thuis te werken, dan kan je ook terecht bij de psychologenlijn. Achmea zal de communicatie hierover nog eens delen. Voor wat betreft reiskosten wil Achmea alleen reiskosten vergoeden, die worden gemaakt. Ook toen ik aangaf, dat er hier vragen over werden gesteld, bleef dat zo.

TOP: op weg naar een veranderende cultuur: Achmea en medewerkers zijn er nog niet
Aandacht voor Talent, Ontwikkeling en Presteren (TOP) wordt door ieder team anders aangepakt. Dat is leuk, maar schept ook verwarring en onzekerheid. Sommigen hebben het gevoel dat de nadruk heel erg op presteren wordt gelegd, terwijl anderen de nadruk zien op ontwikkelen en talenten. Het moet er eigenlijk allemaal in zitten, is de bedoeling. Dit betekent dat er constant aandacht besteed moet worden aan cultuurverandering, de talenten maar ook de leiders (alle soorten leiders). Ervaringsverhalen, waardering uitspreken, ruimte voor eigen regie en voorbeeldgedrag door en van de RvB helpen daarbij.
Daarnaast zijn er leerinterventies mogelijk. Je kan ook workshops doen. Op verschillende manieren kan dan gemeten worden of de cultuurverandering geslaagd is. De pulsemeeting, het MBO etc. helpen daar dan bij. Corona heeft wel impact op TOP. Je ontmoet elkaar niet meer fysiek en dat helpt wel voor het geven en ontvangen van feedback.

Tijdelijke maatregel beveiliging Zilveren Kruis
Op vragen van leden, heb ik Achmea de vraag gesteld hoe tijdelijk de maatregel beveiliging van gegevens bij Zilveren Kruis is. Achmea gaf aan oprecht op zoek te zijn naar een andere maatregel.

Het aantal flexmedewerkers bij Achmea neemt vergeleken met cijfers van vorig jaar af
Zowel het aantal uitzendkrachten als het aantal gedetacheerden zijn bij Achmea met 150 personen in een jaar afgenomen. Achmea onderzoekt nog, op onze vraag, hoeveel uitzendkrachten een vaste baan krijgen bij Achmea.

Cao-afspraken: onbeperkt opleidingsbudget, 34 uur en verlofspaarregeling
Binnenkort wordt op bepaalde afdelingen medewerkers via NCOI een onbeperkt opleidingsbudget met een 40-tal opleidingen aangeboden (maximum van €5000). Dat budget gaat niet via het afdelingsbudget. Als de pilot slaagt zal dit in de toekomst voor alle medewerkers gaan gelden.
Je ontvangt een enquête over de invoering van de 34-urige werkweek. Ook zal er in je team hierover gesproken worden. Je leidinggevende heeft daarvoor een leidraad gekregen. Vanaf half september kan je jouw keuze voor het aantal uren werken per week voor 2021 aangeven. Nadat dit verwerkt is, kan je je wensen voor Achmea-select aangeven. Het gerucht gaat dat dit altijd wordt afgewezen: dat is één van de zaken waar wij nu vragen over stellen in de enquête die je krijgt.
Voor wat betreft de verlofspaarregeling geldt dat Achmea nog in gesprek is met de belastingdienst hierover. Dat is door corona vertraagd.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen/en of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl / M 0623500986