Krappe meerderheid stemt in met eindbod Achmea-cao

Van de door de CNV-leden uitgebrachte stemmen heeft een krappe meerderheid ingestemd met het eindbod voor de Achmea-cao 2021/2023. Formeel betekent dit dat wij de cao kunnen gaan tekenen. Wel willen wij met Achmea in gesprek wat dit nu betekent.

Stemmers hebben moeite met pensioen en de lage loonsverhoging in het 2e jaar

Er is flink gestemd over het eindbod. En dat is goed, want dat betekent dat de cao leeft en belangrijk is voor jou en je collega’s. Zowel voor- als tegenstemmers hebben moeite met het bod op pensioen en/of de loonsverhoging in het 2e jaar. Wij hebben de uitslag, maar ook de opmerkingen van leden over het pensioen en de loonsverhoging laten weten aan Achmea. Daarbij hebben wij ook aangegeven hierover met Achmea in gesprek te willen gaan. Want hoewel er een krappe meerderheid is, is er geen groot draagvlak voor de cao. Samen met Achmea gaan we deze uitslag vóór het eind van de maand analyseren en kijken wat dit nu betekent. Daarbij zullen wij bezien of we binnen de kaders van het eindbod met elkaar aanpassingen kunnen vinden ten voordele van jou en je collega’s. Als voorbeeld zou je kunnen denken aan het voor 2023 al gebruik kunnen maken van het klimaatbudget. Daarover gaan we met  elkaar in gesprek en laten jou natuurlijk weten wat dat heeft opgeleverd.

Afspraken in de cao

Samenvattend komt het volgende in de cao die een looptijd van 2 jaar heeft: van 1 december 2021 tot en met 30 november 2023:

 • per 1 januari 2022 een loonsverhoging van 3%.
 • Per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 1% en een eenmalige uitkering van €750 bruto bij een fulltime contract.
 • Een totale maximale pensioenpremie vanaf 2022 van 40% van de som van alle pensioengrondslagen (Dat is nu 50%). Feitelijk betekent dit voor 2022 een opbouwpercentage van 1,6 in plaats van het fiscaal maximale percentage van 1,875. Deze regeling geldt dan tot er een totaal nieuwe pensioenregeling is, zoals die gaat gelden als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel dat voor heel Nederland gaat gelden.
 • Vanaf 1 januari 2023 kan je gebruikmaken van een eenmalig klimaatbudget van €2500 netto. Dit budget kan je gebruiken voor nog nader te bepalen klimaatdoelen zoals een elektrische fiets, warmtepomp e.d. Je kunt dat budget in 2023 en 2024 gebruiken. Heb je het in de tijd niet kunnen of willen gebruiken, dan wordt dit bedrag  in 2025 voor jou gestort in een groen beleggingsfonds.
 • Er komt voor iedereen een onbeperkt opleidingsbudget.
 • Het ervaringscertificaat wordt opgepoetst.
 • Er komt een intern werk/leertraject.
 • Gedurende de cao-periode gaan wij de werkdruk goed monitoren.
 • Buiten je werktijd hoef je niet beschikbaar te zijn voor Achmea en ben je dus onbereikbaar.
 • Rouwverlof geldt niet alleen bij een familielid maar ook bij overlijden van een goede vriend of vriendin. Daarbij maak je met je leidinggevende een afspraak hoe lang jij verlof nodig hebt (maatwerk). Wel is er een minimum aantal van 3 dagen, tenzij je minder nodig hebt.
 • Medewerkers die langer dan 10 jaar in dienst zijn en binnen 3 jaar de AOW-gerechtige leeftijd bereiken, kunnen verzoeken om gebruik te kunnen maken van de RVU-regeling.
 • Gedurende de looptijd van de cao wordt onderzocht of er voor boventallige 60+ers de mogelijkheid is om via een Pluspoolregeling binnen Achmea aan het werk te blijven.
 • De afspraak over overgangsuren, die is gemaakt bij de invoering van de 34-urige werkweek,  wordt met 1 jaar verlengd. Dat betekent dat als je op 31 december 2020 een arbeidsduur van 36 uur of meer hebt dit ook nog kan gelden voor 2023 zonder dat daar toestemming van je leidinggevende voor nodig is.
 • Andere opvallende zaken zijn de verlenging van het zogenaamde 3e WW-jaar en de afspraken over de rechten voor uitzendkrachten. En natuurlijk komt er weer een Maand van de vakbond en een bijdrage voor vakbondscollega’s elders in de wereld.

Nu aan de slag met de uitvoering

Wij gaan nu druk aan de slag met de uitvoering van het bovenstaande. En natuurlijk vindt  nog het gesprek plaats over wat we kunnen ten voordele van jou en je collega’s kunnen aanpassen binnen de kaders van het eindbod.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je terecht op onze cao-pagina of je kan contact met mij opnemen per e-mail.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error