Impasse cao-onderhandelingen Achmea: jouw mening gevraagd!

Op 30 november jongstleden hebben we met Achmea verder onderhandeld over de nieuwe cao. Helaas heeft dit nog niet tot een akkoord geleid. Standpunten liggen zover uit elkaar dat een impasse dreigt.

Onderhandelingen opgeschort: terug naar de leden/medewerkers

Door de ontstane impasse zijn de geplande onderhandelingen van 2 december voorlopig uitgesteld tot medio december. Wij willen graag dat Achmea de waarde van de medewerkers ook laat blijken en niet alleen de investors ter wille is. Met deze brief willen wij jou informeren maar ook vragen wij om jouw mening.  Wij gaan terug om aan jou te vragen wat jij nu vindt. Laat je horen.

Wat ligt er op tafel

  1. Afhankelijk van het totale pakket is een looptijd van 2 jaar bespreekbaar.
  2. Wij menen dat een structurele loonsverhoging van minimaal 3,5% per jaar, reëel is, mede gelet op de inflatie Achmea heeft het over een structurele verhoging tussen de 1% en 3% verdeeld over 2 jaar. Achmea koppelt dat ook aan afspraken over pensioen en sociaal plan. Wij zien dat anders.
  3. Het sociaal plan loopt op 1 juli 2022 af. Wij willen daar pas in 2022 over onderhandelen en niet nu. Reden daarvoor is dat je anders incidenteel geld (voor het sociaal plan) uitruilt voor structureel geld (de cao). Dat is voor iedereen ongewenst. Een sociaal plan gebruik je als dat nodig is bij een reorganisatie. Daar ga je geen cao-afspraken op inleveren.
  4. CNV Vakmensen en de andere vakbonden stellen voor om de RVU (Regeling vervroegd uittreden) in de cao op te nemen. Achmea is hiertoe niet bereid en zou deze regeling bij voorkeur in het sociaal plan opnemen. De RVU (waardoor je maximaal 3 jaar eerder met pensioen kan) is niet bedoeld voor boventalligheid. Daarom is de RVU-regeling wat ons betreft een cao-onderwerp. Het sociaal plan loopt per juli 2022 af. Wat ons betreft gaan wij direct nadat wij overeenstemming over de cao hebben, met Achmea in gesprek over de inhoud van een nieuw sociaal plan.
  5. Wat betreft het opnemen van een onbeperkt opleidingsbudget in de cao: daar staat Achmea positief tegenover. Vakbonden hebben daarbij nog wel de wens geuit om 7 studieverlofdagen in de cao op te nemen zodat jij ook tijd hebt om studieverlof op te nemen.
  6. Wij willen een ouderschapsverlofregeling Achmea wil dat niet, want wil geen doelgroepen bevoordelen.
  7. Achmea wil na de afloop van het komende sociaal plan de Agis wachtgeldregeling Dat is voor ons onbespreekbaar.
  8. Achmea wil maatwerk voor rouwverlof afspreken niet alleen voor familie maar ook bij overlijden van vrienden. CNV Vakmensen wil graag een minimum van 5 rouwverlofdagen afspreken.
  9. Achmea stelt voor om buiten het cao-budget vanaf 2023 voor iedere medewerker een nettobedrag van €3000 ter beschikking te stellen voor klimaatdoeleinden, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een warmtepomp of zonnepanelen. Wij vinden het prima om klimaatafspraken te maken, maar vragen ons af of het op deze manier moet.

Hoe nu verder? Digitale vergaderingen

Wij vinden dat Achmea ook in de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe cao moet laten blijken dat medewerkers van waarde zijn. Het lijkt er nu op dat Achmea wil besparen op arbeidsvoorwaarden om de doelstellingen voor de investors, zoals die 2 december zijn gepubliceerd, te behalen. Graag horen wij jouw mening daarover. Dat kan door te reageren op deze nieuwsbrief of door je op te geven voor een digitale vergadering. Alleen als jij je opgeeft vanuit een Achmea-account (zodat wij zeker weten dat je bij Achmea werkt) kun je ofwel e-mailen naar i.wiersinga@cnvvakmensen.nl waarna je een uitnodiging krijgt voor een MS Teams vergadering, of je met deze link online aanmelden voor een MS Teams-vergadering van jouw keuze.  Je kunt je aanmelden voor één van de volgende data:
- 8 december 2021 van 09.00 uur tot 10.30 uur of 
- 8 december 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur of 
- 9 december 2021 van 15.00 uur tot 16.30  uur. 
Met alle reacties, zowel via de e-mail als in de bijeenkomsten, gaan we weer opnieuw in overleg met Achmea.

Oproep van jouw collega’s: laat je horen

Jouw collega’s en  tevens actieve CNV-leden die bij het cao-overleg zitten zijn Bea Zwart (Bea.Zwart-van.der.Veen@achmea.nl) en Raoul de Lange (Raoul.de.Lange@achmea.nl). Zij roepen je op in ieder geval te reageren, of je aan te melden via e-mail en daardoor op een vergadering aanwezig te zijn. “Het gaat om onze arbeidsvoorwaarden en niet om kostenbesparingen van Achmea, dat vind jij toch ook? Laat je horen” zo zeggen zij.

Je collega nog geen lid?

Is je collega nog geen lid? Hij of zij is van harte welkom op één van de 3 bijeenkomsten en mag zich ook via e-mail aanmelden of op de CNV-site een reactie achterlaten: www.cnvvakmensen.nl/diensten/verzekeraars/cao-achmea/ Maar beter nog is dat deze collega lid wordt. Dat kan nu een jaar lang gratis. Als lid kan je meepraten en uiteindelijk ook stemmen over het resultaat.  Meld je aan als lid op www.cnvvakmensen.nl/gratis Daarin staan alle voordelen om lid te zijn en te worden.

Nu ben jij aan de beurt

We rekenen erop van jou en je collega’s te horen wat jij van de opstelling van Achmea vindt. Laat het weten met een e-mail aan i.wiersinga@cnvvakmensen.nl  of de website. 

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 /i.wiersinga@cnvvakmensen.nl