Eindbod Achmea voor cao: geef je oordeel en stem

Achmea heeft in het laatste overleg een eindbod gedaan. Dat betekent dat zij niet meer verder wilden onderhandelen. De enige optie die nu nog rest is dat jij je oordeel erover uitspreekt. Je kunt tot 14 januari 2022 12.00 uur stemmen.

Eindbod is geen onderhandelingsresultaat

CNV Vakmensen en de andere bonden hebben in een aantal overlegrondes en de laatste ronde tot laat in de avond getracht om tot een onderhandelingsresultaat over jouw cao te komen. Helaas is dat niet gelukt. Het heikele punt was van het begin af aan al pensioen en loonsverhoging. Daar kwam later het klimaatbudget nog bij. En dat is uiteindelijk ook zo gebleven. Conclusie is dat wij er met Achmea niet uit zijn gekomen. Achmea heeft daarom een eindbod gedaan. Het eindbod geldt voor alles dus ook voor wat betreft de onderwerpen die niet over loon, pensioen of klimaatbudget gaan. Een eindbod wil zeggen dat de werkgever zegt dit is het, meer is er niet mogelijk. Wij leggen het eindbod ter stemming aan je voor. Jij mag beslissen.  

Aanpassing pensioen, alleen het 1e jaar goede loonsverhoging en toch klimaatbudget

De heikele punten in het overleg zijn steeds dezelfde geweest namelijk loon, pensioen en klimaatbudget. 
Bij een looptijd van 2 jaar (van 1 december 2021 tot en met 30 november 2023) biedt Achmea:

  • Per 1 januari 2022 een loonsverhoging van 3%.
  • Per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 1% en een eenmalige uitkering van 750 euro bruto bij een fulltime contract. Dit vinden wij onvoldoende.
  • Een totale maximale pensioenpremie vanaf 2022 van 40% van de som van alle pensioengrondslagen (Dat is nu 50%). Feitelijk betekent dit voor 2022 een opbouwpercentage van 1,6 i.p.v. fiscaal maximale percentage van 1,875. Dat laatste wilden CNV Vakmensen en de andere bonden graag om je een fatsoenlijk pensioen te garanderen. Omdat we daarbij uitgaan van een minimale premiedekkingsgraad van 100% vonden wij dat de premie en dus het opbouwpercentage wel hoger kon zijn. Achmea wilde daar niet in mee gaan. Deze regeling geldt dan tot er een totaal nieuwe pensioenregeling is, zoals die gaat gelden als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel, dat voor heel Nederland gaat gelden.
  • Vanaf 1 januari 2023 kan je gebruikmaken van een eenmalig klimaatbudget van 2500 euro netto. Dit budget kan je dan gebruiken voor nog nader te bepalen klimaatdoelen bijvoorbeeld elektrische fiets, warmtepomp e.d. Je kunt dat budget in 2023 en 2024 gebruiken. Heb je het in de tijd niet kunnen of willen gebruiken dan wordt dit bedrag in 2025 voor jou gestort in een groen beleggingsfonds.  Achmea geeft hierbij aan dat dit financiële waarde kan creëren en dus invloed heeft op jouw koopkracht. Hoewel wij natuurlijk klimaatdoelen steunen zien wij niet dat dit direct gunstige invloed heeft op jouw koopkracht.

Ontwikkeling en doorstroom

Er komt voor iedereen een onbeperkt opleidingsbudget. Voor iedere medewerker wordt het mogelijk om naar eigen keuze een opleiding te volgen. Hiervoor is geen toestemming van de leidinggevende nodig en het komt ook niet ten laste van het afdelingsbudget.
Om intern te kunnen doorstromen kan je je ervaring laten certificeren tot een diploma of kan je op een andere afdeling stage lopen. Ook wordt er gekeken hoe jij je door een intern werk leertraject kan bekwamen voor functies in de toekomst binnen Achmea. CNV Vakmensen wilde zowel afspraken over dat opleidingsbudget als over interne doorstroming, dus dat zit er nu in.

Welzijn: werkdruk, onbereikbaarheid en rouwverlof

Gedurende de cao-periode gaan wij de werkdruk goed monitoren, vooral ook de werkdruk die lijkt te zijn ontstaan door de 34-urige werkweek. Ook staat in het eindbod dat je buiten je werktijd niet beschikbaar hoeft te zijn voor Achmea en dus onbereikbaar bent. Tenslotte is er een wijziging over rouwverlof.  Dit geldt niet alleen bij een familielid maar ook bij overlijden van een goede vriend of vriendin. Daarbij maak je met je leidinggevende een afspraak hoe lang jij verlof nodig hebt (maatwerk). Wel is er een minimumaantal van 3 dagen, tenzij je minder nodig hebt. Al deze punten hebben wij ook ingebracht als onderhandelingspunten in het overleg.

RVU-regeling

Medewerkers die langer dan 10 jaar in dienst zijn en binnen 3 jaar de AOW-gerechtige leeftijd bereiken kunnen verzoeken om gebruik te kunnen maken van de RVU-regeling. Daarvoor krijg je dan een fiscaal maximale bedrag (voor 2021 is dat 21.164 euro per jaar.) Dit zal voor de zomer 2022 ingaan. Dit was een wens van ons.

Pilot Pluspool

Gedurende de looptijd van de cao wordt onderzocht of er voor boventallige 60+ers de mogelijkheid is om via een pluspoolregeling binnen Achmea aan het werk te blijven. Dit lijkt op de oude Zilverpool.

Overige afspraken

Er zijn ook nog andere afspraken in het eindbod opgenomen. In ieder geval staat erin dat de afspraak over overgangsuren die is gemaakt bij de invoering van de 34-urige werkweek, met 1 jaar wordt verlengd. Dat betekent dat als je op 31 december 2020 een arbeidsduur van 36 uur of meer hebt, dit ook nog kan gelden voor 2023 zonder dat daar toestemming van je leidinggevende voor nodig is. Andere opvallende zaken zijn de verlenging van het zogenaamde 3e WW-jaar en de afspraken over de rechten voor uitzendkrachten. En natuurlijk komt er weer een maand van de vakbond en een bijdrage voor vakbondscollega’s elders in de wereld.

Niet in het eindbod: 4x9 uur werken, wijziging ORT Eurocross, Agis-wachtgeldregeling, sociaal plan

Het is niet gebruikelijk om bij de toelichting van het eindbod aan te geven wat er niet in komt, maar omdat hier veelvuldig al dan niet via mail of digitaal over gediscussieerd is doe ik dat nu toch. Helaas is het niet gelukt om overeenstemming te bereiken over 4x9 uur werken, dit betekent dat 4 x 8,5 uur de norm blijft. 
Gelukkig staan er in het eindbod ook geen wijziging over ORT Eurocross en de Agis-wachtgeldregeling. Wat dat betreft blijven de huidige afspraken gelden. Tenslotte is er geen combinatie cao en Sociaal plan opgenomen. Over het Sociaal plan dat op 1 juli 2022 afloopt gaan we volgend jaar onderhandelen.

Nu ben jij aan de beurt: je kunt stemmen!

Het totale eindbod is hierbij als bijlage toegevoegd. Jij kunt over dit eindbod stemmen via deze link. Je kunt vóór of tegenstemmen of je onthouden van stemmen.  En natuurlijk kan je opmerkingen plaatsen of op de cao-pagina. Je hebt de gelegenheid om te stemmen tot 14 januari 2022 12.00 uur.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je vanaf 4 januari 2022 weer bij mij terecht: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of stel je  vragen op de website www.cnvvakmensen.nl/achmea
Hierbij wens ik je, ondanks alles, namens CNV Vakmensen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022.

Mede namens CNV kaderleden en jouw collega’s: 
Bea Zwart-van der Veen en Raoul de Lange,

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 0623500986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error