Derde cao-ronde Achmea: verbeterd, nog niet volledig loonbod

Achmea heeft in de 3e cao-ronde haar loonbod aangepast naar 10% voor 24 maanden (5% per jaar). Dat wil ze gedeeltelijk in een structureel bedrag doen en gedeeltelijk in een percentage. Ook heeft Achmea invulling gegeven aan de ideeën voor de hogere loonschalen. Er ligt nog geen totaal loonbod.

Loonbod Achmea: 10% in 24 maanden

Achmea heeft nog geen totaalbod voor wat betreft loon gedaan. Wel is het volgende duidelijk:

  • 10% in 24 maanden. Zij geven aan dat zowel in een structureel nominaal bedrag (centen) als in procenten te willen. Hoeveel dat dan is en wat de data zijn waarop die verhogingen dan plaatsvinden is nog niet duidelijk. Een bedrag in centen is met name voor de lagere schalen voordelig. Immers 100 euro is procentueel voor lagere schalen meer dan voor hogere schalen. Voor de goede orde het gaat niet om een eenmalig bedrag, maar om een structureel bedrag, dat je elke maand erbij ontvangt.
  • Voor wat betreft de hogere loonschalen willen ze meer perspectief bieden voor de mensen in de hogere loonschalen. Concreet stelt Achmea voor om niet de salarissen te verhogen maar meer stappen in de schaal mogelijk te maken. Schaal I er 1 stap bij, Schaal J er 2 stappen bij en Schaal K er 3 stappen bij. Reden is dat het moeilijk is om mensen aan te trekken in die schalen. Opvallend is dat Achmea 4 jaar geleden nog de baanbreker was (in navolging van professor Kilian Wawoe) om juist in hogere schalen niet meer loon maar andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden en gewoon stappen in de schalen (in plaats van prestatie-achtige beloning) te geven. Zo is TOP ook ontstaan. Kennelijk wordt daar in 2024 anders over gedacht.

Omdat er nog geen totaalbod ligt van Achmea hebben wij hierover nog niet kunnen onderhandelen. Duidelijk is wel dat CNV wil dat er met de loonsverhoging gekeken wordt naar gemiste loonsverhoging de afgelopen jaren, de inflatie en toekomstige kostenstijging. Daarom houden wij vast aan 12,6% per jaar.

Alle onderwerpen in cao-voorstellenbrieven zijn nu aan de orde geweest

Er zijn ook nog andere onderwerpen aan de orde geweest.  Dit betekent dat alles nu besproken is.
Achmea staat niet afwijzend tegenover het CNV-voorstel om in principe verlof te kunnen krijgen als jouw privéomstandigheden dat vragen. Wij gaan op zoek naar een goede tekst.
Achmea is akkoord met het CNV-voorstel om parttimers en medewerkers, die gebruikmaken van de stap terug-regeling, een volledige RVU (Regeling Vervroegde Uittreding)-vergoeding te betalen. Immers: die RVU-vergoeding is bedoeld als vergoeding ter compensatie van het missen van de AOW als je eerder met pensioen gaat.

Het CNV-voorstel om je eigen werk te kunnen plannen werd interessant genoeg bevonden om een tegenvoorstel te doen (door Achmea) om met pilots te starten om dat uit te proberen. Dat je geoormerkte tijd krijgt ook in roosters om een opleiding te volgen moet nog nader besproken worden.
CNV wil in de cao borgen dat je als medewerker weet waar Achmea (en onderdelen) in de toekomst naartoe gaan zodat jij je met opleidingen, stages etc. je kan voorbereiden op je verdere mogelijkheden binnen Achmea. Zodat je dit kunt bespreken in de TOP-gesprekken met je leidinggevende. Dit wordt verder uitgewerkt.
Werkdruk blijft in alle gesprekken ook een onderwerp dat aandacht behoeft en daarover zullen wij iets moeten afspreken.

Pensioen belangrijk thema, maar wordt apart besproken

Medewerkers hebben aangegeven pensioen een belangrijk onderwerp te vinden. Dat vinden wij ook. Zeker gelet op de komende veranderingen in de wetgeving willen wij graag een goed pensioen voor jou afspreken. Echter, dat willen wij niet gelijktijdig met de cao aan jou voorleggen. Dit heeft te maken met het feit dat het om een stelselwijziging gaat dat ook voor gepensioneerden en slapers geldt, waarvoor de cao niet geldt. En een nieuwe pensioenregeling geldt voor de lange termijn en de cao gaat over een korte termijn en wij willen die zaken niet door elkaar laten lopen.

Volgend overleg 23 november, laatste overleg

Het volgend overleg op 23 november 2023 zal het laatste overleg zijn. Wij blijven je op de hoogte houden.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Dan kan je bij ons terecht of op de cao-pagina: https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/verzekeraars/cao-achmea/

Mede namens Bea Zwart en Raoul de Lange,
Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error