Cao-voorstellen aan Achmea

De cao-onderhandelingen starten op 18 oktober 2023 met het toelichten van de voorstellenbrieven. De voorstellen van CNV Vakmensen zijn voornamelijk gebaseerd op de wensen van CNV-leden. In de bijlage vind je alle aan Achmea gedane CNV-voorstellen

Weer grip krijgen: op inkomen, werk en leven

Zowel uit de uitslag van de CNV-enquête als uit de enquête gedaan door Innervoice blijkt dat Achmea-medewerkers weer grip willen krijgen. Wij willen dat jij als CNV-lid grip krijgt op je inkomen, je werk en je leven met behulp van cao-afspraken.
Voor wat betreft inkomen willen wij zowel een inflatiecorrectie als een koopkrachtverbetering afspreken en wij willen dat de RVU-afspraak verbeterd wordt.
Voor wat betreft werk willen wij dat jij je eigen werk kunt plannen, dat het duidelijk is wat er qua opleiding nodig is om bij Achmea te kunnen blijven werken en dat je tijd krijgt om een opleiding te kunnen volgen.
Voor wat betreft leven willen wij dat er concrete afspraken komen om de werkdruk te verminderen en dat er rekening wordt gehouden met je privéomstandigheden als je verlof aanvraagt. Bij afspraken over leven horen bijvoorbeeld ook een goede fietsvergoeding en een uitbreiding van mogelijkheden om met openbaar vervoer te reizen.

Start onderhandelingen op 18 oktober 2023

18 oktober a.s. starten de cao-onderhandelingen met het toelichten van voorstellen. De cao loopt op 1 december 2023 af. Wij hopen dat er voor die tijd een resultaat is.  Vanzelfsprekend houden we jou op de hoogte. Pensioenonderhandelingen vinden apart plaats omdat dat afspraken voor de lange termijn zijn en omdat gepensioneerden hierover ook kunnen stemmen.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht. Je kunt ook altijd terecht op de cao-pagina met je vragen en opmerkingen.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error