Teleurstellende houding RGN tijdens cao-overleg

Vakbonden CNV Vakmensen, frank en De Unie overleggen al enige tijd met jullie werkgever met als doel te komen tot een nieuwe cao per 1 januari 2020. We denken voorlopig niet tot een akkoord te kunnen komen. De vraag is hoe nu verder?

Geen oog voor onze voorstellen
Op basis van jullie opmerkingen hebben we RGN in september laten weten op welke vlakken we de cao willen verbeteren. We hebben daarbij concrete voorstellen gedaan naar aanleiding van jullie input met als doel de werkdruk te verminderen, scholingsmogelijkheden te verbeteren en de salarissen met 4% te verhogen. Natuurlijk beseffen we dat we niet alles wat we vragen kunnen realiseren maar jullie werkgever geeft aan op zo goed als geen enkele van onze voorstellen te willen ingaan. Een zeer teleurstellende houding wat ons betreft!!

Voorstel RGN
Jullie werkgever geeft aan met zeer veel zorgen naar het heden en de toekomst te kijken. De financiële resultaten bij RGN zijn veel slechter vergeleken met vorig jaar; er komt een WAB aan met alle uitdagingen van dien en ook de gehele uitzendbranche laat teruglopende cijfers zien. Op basis van deze argumentatie is er volgens RGN geen enkele ruimte voor loonsverhoging, of invulling van de overige voorstellen. Het laatste voorstel van werkgever is om de cao ongewijzigd te verlengen tot 1 juli 2020 zonder loonsverhoging. Vakbonden hebben aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met dit voorstel.

Wat vinden jullie?
In de BV Nederland is op dit moment de gemiddelde loonsverhoging 3,1% per jaar naast allerlei andere afspraken die ten gunste van werknemers in cao akkoorden worden bereikt. RGN biedt jullie niets tot 1 juli aanstaande en wat daarna komt is ongewis. In deze fase van de ‘onderhandelingen’ hebben we jullie input keihard nodig. Wat vind jij van het voorstel van RGN? Zijn de zorgen van RGN terecht? Neem je genoegen met 0%? Heb je ideeën om RGN op andere ideeën te brengen?

Jullie zijn de cao!
Een cao komt tot stand in goed overleg tussen werkgever en werknemers. Als jullie vertegenwoordigers vinden we dat we geen deal kunnen maken omdat het voorstel van RGN geen recht doet aan de forse inzet die jullie dagelijks leveren om RGN een succesvol bedrijf te laten zijn. Laat daarom vooral weten wat je vindt. Op basis van jullie reacties kunnen wij bepalen hoe we verder moeten in dit ingewikkelde proces. Met RGN hebben we half december de volgende afspraak staan. We komen daarna op korte termijn bij jullie terug.

Vakbonden CNV Vakmensen, frank en De Unie trekken in dit proces gelijk op. Vandaar dat deze nieuwsbrief ook is geschreven namens Dimitri Boekelman van frank en Raja Boes van De Unie.

Vragen, onduidelijkheden en/ of opmerkingen
Laat het mij en/of medeonderhandelaar én RGN onderhandelaar Ed Casteelen weten s.v.p.

Marten Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-13204112 
E. m.jukema@cnvvakmensen.nl