Stand van zaken Cao Uitzendkrachten

Al vanaf begin van dit jaar zijn wij, Marten en Henry, namens CNV Vakmensen aan het onderhandelen om jouw positie als uitzendkracht te verbeteren via de uitzend cao. We merken helaas, zoals gebruikelijk, veel weerstand van werkgevers ABU en NBBU. Hierdoor zijn er nu nog geen concrete resultaten te benoemen.

Voorstellen CNV Vakmensen
In maart hebben we met jullie onze voorstellen gedeeld ter verbetering van de cao per 1 januari a.s. Zie: CNV Vakmensen: de vakbond voor vakmensen - Home - Nieuws - Gesprekken ABU en NBBU cao 2024 van start | Vakmensen

Sinds die tijd zijn we in gesprek met werkgevers met als doel om op alle fronten gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden te realiseren voor uitzendkrachten, waaronder een marktconforme nieuwe pensioenregeling. We willen hiervoor o.a. nog meer elementen toevoegen aan de inlenersbeloning, een betere rechtspositie realiseren waardoor er sneller wordt doorgestroomd binnen de fasen en nu eens echt concrete afspraken over scholingsmogelijkheden in tijd en (persoonlijke) budgetten.

Als belangrijk speerpunt in deze onderhandeling, geldt voor ons het verbeteren van de positie van buitenlandse werknemers, ook wel arbeidsmigranten genoemd. Als CNV komen we regelmatig schrijnende gevallen tegen van ernstige onderbetaling van deze uitzendkrachten en veel te hoge kosten die (via de loonstrook) in rekening worden gebracht voor huisvesting. Dit werkt als een pure payback constructie waarbij, via de woonkosten, een deel van het salaris terugbetaald moet worden aan het uitzendbureau. Ten eerste de arbeidsmigranten zelf maar ook de reguliere uitzendkrachten hebben hier last van. Immers, als een arbeidsmigrant loon terugbetaald via de huisvestingskosten dan zal een uitzendbureau hier in het aannamebeleid vaker rekening mee houden. Met (vele) arbeidsmigranten in dienst worden de loonkosten voor het uitzendbureau via de payback constructie lager. Arbeidsmigranten zijn zo goedkoper dan andere uitzendkrachten en daarmee aantrekkelijker om aan te nemen. Dit moet dus zo snel mogelijk stoppen.

Reactie werkgevers
Zoals verwacht reageren de werkgevers terughoudend. Ze vinden dat de overheid te weinig doet tegen (schijn) zelfstandigen en daarmee ook te weinig voor de uitzendbranche. Afspraken maken over een maximale prijs bij huisvesting arbeidsmigranten is op dit moment niet mogelijk. Echt concrete verbeteringsvoorstellen bij andere onderwerpen worden niet gedaan.

Voorlopig uitonderhandeld
Voor CNV Vakmensen en andere vakbonden FNV en De Unie betekent dit dat we de werkgevers hebben laten weten voorlopig uitonderhandeld te zijn. We willen pas weer aan de onderhandelingstafel komen als werkgevers voorstellen doen waar we perspectief in zien. Dit is een lastige situatie voor werkgevers omdat ze de uitzend-cao nodig hebben om hun business voort te kunnen zetten. We hopen daarom dat werkgevers op korte termijn bij ons in de lucht komen waardoor we de gesprekken kunnen hervatten.

Uitzondering hierop is de pensioenregeling
Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe Wet Toekomst Pensioen (WTP) ingegaan. De invoering van deze nieuwe wet heeft (grote) gevolgen voor de Stipp pensioenregeling. Wijzigingen in de regeling moeten binnen een bepaalde tijd worden doorgevoerd. Daarom maken we op dit onderdeel van de cao een uitzondering en blijven we hierover met werkgevers in gesprek. In september zullen we jullie uitgebreid informeren wat de invoering van de WTP betekent voor uitzendkrachten.

Vragen en/of opmerkingen?
Je kunt hiervoor terecht bij Henry Stroek (h.stroek@cnvvakmensen.nl) en ondergetekende.

We wensen je een mooie zomer toe.

Marten Jukema
Vakbondsbestuurder
m.jukema@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error