Laatste fase onderhandelingen nieuwe Uitzend-cao

CNV Vakmensen is al langere tijd met de werkgevers in gesprek om te komen tot een nieuwe cao. Hierbij een update. Graag horen we je mening.

Inleiding
Op 1 juni a.s. moet er een nieuwe uitzend-cao zijn. Helaas verlopen de onderhandelingen erg traag. We zijn nog steeds stevig in onderhandeling met zowel de werkgevers van ABU - als die van de NBBU-bedrijven. De bedoeling is dat de nieuwe cao ervoor zorgt dat er geen verschillen meer zijn tussen de twee huidige uitzendcao’s en dat de huidige regelingen op diverse onderdelen flink verbeterd worden. Het goede nieuws is dat we nog steeds in goed gesprek zijn met elkaar. Het slechte nieuws is dat we over enkele onderwerpen nog ver uit elkaar liggen en dat het proces dus erg traag verloopt.

Inhoud gesprekken
Als CNV Vakmensen hebben we tijdens de onderhandelingen flink ingezet op het verbeteren van werkzekerheid en het verminderen van de kans op ‘draaideuren’ (steeds weer aan het begin van de fase worden gezet). Het lijkt erop dat we hier verbeteringen kunnen realiseren.
Daarnaast willen we ook op het gebied van beloning verbeteringen. We hebben uitvoerig gesproken over de onderwerpen allocatiegroep, beloning bij leegloop en herplaatsing / passende arbeid, ET-regeling, doorbetaling bij ziekte, reserveren bij feestdagen, definitie geldend loon en nadere invulling bestaande elementen inlenersbeloning.
Hierin zijn we wel dichter bij elkaar gekomen maar we zijn er nog niet uit. Ook over de regelingen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid moet nog nader gesproken worden.

Hoe gaat het verder?
In de tweede week van april hebben we nu een ‘laatste’ afspraak staan waarbij we hopelijk tot een deal kunnen komen. Je hoort dus tegen die tijd weer van ons.

Vragen en/ of opmerkingen
We zijn erg benieuwd naar jouw mening over de huidige situatie. Laat het mij, en/of mede-onderhandelaar Henry Stroek, via e-mail of telefoon weten.

Marten Jukema,
E j.jukema@cnvvakmensen.nl 
M 06 - 1320 4112   
en
Henry Stroek,
E h.stroek@cnvvakmensen.nl
M 06 2245 2195