Coronavirus: Wat moet je weten als flexwerknemer?

Op dit moment krijgt u via alle kanten informatie over het coronavirus. Ook in relatie tot werk en inkomen. Vele algemene vragen worden beantwoord op onze site: https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus

Voor Flexwerkers gelden er nog een paar extra aandachtspunten die we graag benoemen in deze nieuwsbrief.

Veiligheidsmaatregelen op het werk
Volgens de Arbeidsomstandigheden Wet (kort: de Arbowet) geldt voor uitzendkrachten dat de inlener verantwoordelijk is voor een veilige werkplek. Als de inlener voor eigen werknemers maatregelen neemt in relatie tot corona, dan moet hij dat ook doen voor uitzendkrachten.

Loondoorbetaling bij ziekte
Ook flexwerkers hebben recht op een doorbetaling van loon bij ziekte. Afhankelijk van de aard van de arbeidsrelatie(uitzendkracht met of zonder uitzendbeding, flexcontract in rechtstreekse dienst) kan er sprake zijn van loondoorbetaling bij ziekte of een Ziektewet uitkering.
In zijn algemeenheid moet de werkgever het loon(gemiddelde) doorbetalen tot einde dienstverband.
Mocht er sprake zijn van een uitzendcontract met uitzendbeding, dan komt u bij ziekte direct in de Ziektewet omdat uw arbeidsovereenkomst eindigt bij de ziekmelding. Let op! Uw werkgever moet u ziek uit dienst melden bij het UWV.

Loon bij minder uren of het volledig wegvallen van werk
Flexkrachten zijn vaak geen vaste arbeidsomvang met de werkgever overeengekomen. Denk o.a. aan een traditioneel uitzendcontract, een min-max contract of een oproepcontract. Meestal geldt hier: geen werk, geen loon.

Let echter op, er kan wel sprake zijn van een recht op WW. Kort gezegd, als u aan de referte eis voldoet en 5 of meer uren per week verliest kunt u een WW- uitkering aanvragen. Kijk voor alle voorwaarden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/
wanneer-heb-ik-recht-op-een-ww-uitkering

Calamiteitenverlof bij opvang kinderen en (kortdurend)zorgverlof
Als er sprake is van een calamiteit of (kortdurend) zorgverlof moet je altijd in overleg met je werkgever en, als uitzendkracht, met de inlener om te kijken of je tot een oplossing kunt komen.
Calamiteiten en/of kortverzuim verlof kunnen maximaal 1 dag en bij uitzondering enkele dagen duren.
Ook bij zorgverlof moet er overleg plaatsvinden. Zorgverlof kan aan de orde zijn als er bijvoorbeeld een familielid ziek is en verzorging nodig heeft. Kijk voor de voorwaarden en de gevolgen voor uw inkomen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof.

Let op! Uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding bouwen een reservering van 0,6% van het feitelijk loon op ter financiering van kort verzuim en bijzonder verlof. Een uitzendkracht kan hier alleen een beroep op doen voor zover er een reservering is opgebouwd.

Bestaat er een recht op *vaste* arbeidsomvang en loondoorbetaling?
Er is nog wel een puntje van aandacht. Per 1 januari 2020 is immers de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. Deze wet geeft meer rechten aan flexwerkers. Kort gezegd; als u langer als één jaar werkt op een contract met flexibele uren dan moet(moest) de werkgever u een aanbod doen tot een vaste urenomvang die gelijk is aan het gemiddelde aantal uren wat u in het jaar ervoor gewerkt heeft. Als de werkgever u zo’n aanbod niet heeft gedaan of u een te laag uren aantal heeft toegekend dan kunt u alsnog uw uren claimen. In dat geval ontstaat er een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever.

Het zijn uitzonderlijke tijden. Met samenwerken, overleg en gezond verstand komen we deze periode door, wij wensen een ieder het beste in deze spannende dagen en weken.

Vragen of verzoeken om controle van uw status
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, uw status (vaste uren omvang of niet en zo ja, hoeveel) wilt laten controleren of een Quik-scan (arbeidsvoorwaarden breder laten controleren*) uit willen laten voeren, stuur dan een e-mail naar een van onderstaande bestuurders:

Bellen kan ook: Roderik 06-20471890, Marten 06-13204112, Henry 06-22452195

*Quick-scan
Mocht u een Quick-scan uit willen laten voeren, stuur dan de volgende stukken:
  1. Uw contract en eventueel uitzendbevestiging
  2. De laatste 3 loonstroken en bij weekverloning de laatste 6
  3. Een korte omschrijving van uw feitelijke werkzaamheden
  4. Een korte omschrijving van uw werkhistorie bij deze werkgever/inlener en de vorige.
Henry Stroek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 45 21 95
E:  h.stroek@cnvvakmensen.nl