Cao akkoord RGN nog ver weg

Onze vorige nieuwsbrief over de cao RGN heeft veel teleurgestelde reacties van leden opgeleverd. Een cao akkoord is nog ver weg.

Inzet CNV Vakmensen, frank en de Unie
De vakbonden streven naar een goed pakket arbeidsvoorwaarden met daarbinnen zoveel mogelijk keuzevrijheid voor het individu. In onze voorstellenbrief voor de nieuwe cao staan drie onderwerpen: minimaal marktconforme indexatie van de lonen, afspraken ter voorkoming van te hoge werkdruk en meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Afspraken over deze drie onderwerpen die wat ons betreft in de juiste mix tot een nieuwe cao leiden.

Voorstellen versus standpunt
Op onze voorstellenbrief is door RGN gereageerd met het standpunt dat dit niet het juiste moment is om te komen tot een cao. Er is geen enkele ruimte om tegemoet te komen aan één van onze voorstellen. RGN kiest er in onze ogen voor zich te focussen het tevreden houden van de aandeelhouders en doet dat door de ruimte voor het personeel op nul te zetten.

Informeren en raadplegen
Na dit teleurstellende resultaat van de eerste gesprekken hebben we als bonden jullie geïnformeerd en om advies gevraagd. We zijn rijkelijk voorzien van input. In jullie reacties zien we emoties als teleurstelling, verbazing en boosheid. We zien er strijdlust en oproep tot actie. We zien suggesties en ideeën rondom het onderwerp cao in de breedste zin van het woord. En we zien er ook de blijheid en trots dat er voor het personeel opgestaan wordt. 

Uitstel
We hebben meer tijd nodig jullie input op een goede manier uit te werken om zodoende de werkgever straks op andere gedachten te kunnen brengen. Daarom hebben we RGN voorgesteld om het overleg niet al half december voort te zetten. RGN heeft gehoor gegeven aan ons verzoek. We spreken elkaar nu medio januari weer waarna we jullie snel op de hoogte zullen stellen van de ontwikkelingen.

Samen sterk
Het aantal leden van de bonden binnen RGN groeit elke dag. En dat is belangrijk! Want hoe groter het aantal leden, hoe sterker onze stem. Deel deze nieuwsbrief met je collega’s en wordt lid! https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Vragen en of opmerkingen?
Laat het mij en/of medeonderhandelaar én RGN onderhandelaar Ed Casteelen weten s.v.p.

Voor nu goede kerstdagen en een fijne jaarwisseling gewenst, mede namens Ed Casteelen, en medeonderhandelaars Dimitri Boekelman van frank en Raja Boes van De Unie.

Marten Jukema
bestuurder
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl
M: 06-13204112