Voorstellen CNV Vakmensen ter verbetering van de cao’s voor uitzendkrachten

Op 2 januari 2023 verlopen de huidige uitzendcao’s ABU en NBBU. CNV Vakmensen en de andere vakbonden zijn alweer met werkgevers in gesprek om deze cao’s te verlengen. Hierbij willen we voor jullie een aantal forse verbeteringen realiseren. In deze nieuwsbrief vind je onze voorstellen. Heb je opmerkingen of aanvullingen dan horen we dat heel graag.

Terugblik


Vorig jaar november kwam er na een hoop gedoe eindelijk een uitzend cao met de ABU tot stand. Later sloot ook de NBBU zich bij deze cao aan waardoor beide cao’s momenteel zo goed als dezelfde inhoud hebben. Reden van de moeizame totstandkoming was de invulling van het zogenaamde SER/MLT akkoord. In dit akkoord dat op het hoogste niveau tussen werkgevers en werknemers is gesloten staat dat de positie van de uitzendkracht qua arbeidsvoorwaarden ‘gelijkwaardig’ moet zijn aan de collega met een rechtstreeks dienstverband bij de inlener. Werkgevers vonden toen dat CNV Vakmensen en de andere vakbonden te snel en te veel tegelijk wilden veranderen in de cao’s. Uiteindelijk hebben we elkaar eind vorig jaar gevonden in een resultaat waarbij beide partijen dit als een eerste stap in de goede richting hebben beoordeeld. Ook jullie, als leden, zijn toen akkoord gegaan.

Komende onderhandelingen


Nu is het tijd voor een volgende stap om de afspraken uit het SER akkoord nader in te vullen. Dat gaat wederom ingewikkeld worden. Want wat betekent ‘gelijkwaardig’ precies? Moet het niet op sommige arbeidsvoorwaarden ‘gelijk’ zijn? En is het op alle onderdelen van de cao’s wel te realiseren? Deze en andere vragen moeten we de komende tijd gaan beantwoorden. Omdat veranderingen in de cao’s de nodige tijd vragen om uitgewerkt en in de systemen ingevoerd te worden streven we ernaar om rond het midden van dit jaar duidelijkheid te hebben en een nieuw akkoord te kunnen presenteren.

Voorstellen CNV Vakmensen


In de bijlage kun je onze voorstellen lezen. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: werkzekerheid, inkomen, loon bij ziekte, ouderenbeleid, zeggenschap over werktijden, scholing, pensioen en regelingen voor arbeids- of kennismigranten. Heb je aanvullingen, mis je iets, ben je het ergens wel of niet mee eens. Laat het ons weten!

Vragen en/of opmerkingen?


Hiervoor kun je contact opnemen met onderhandelaars Henry Stroek en Marten Jukema.

Kijk voor nadere informatie ook op onze CNV cao pagina's: https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/uitzendbureaus/

Henry Stroek                                                            Marten Jukema
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen                    Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
h.stroek@cnvvakmensen.nl                                     m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-22452195                                                            06-13204112

Downloads

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Uitzendkrachten (ABU) blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.