Toch nog een nieuwe Uitzend cao

CNV Vakmensen heeft, na zeer moeizame gesprekken, uiteindelijk toch nog een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Deze cao is afgesproken met werkgeversorganisatie ABU en vakbonden CNV Vakmensen, FNV en De Unie. Via bijgevoegde URL of formulier vragen we je te stemmen over het behaalde resultaat. We leggen het met een positief stemadvies aan je voor.

Doorpraten


We hebben jullie eerder geïnformeerd over de zeer moeizame onderhandelingen met de uitzendwerkgevers (ABU en NBBU) over een nieuwe cao. Meerdere keren zijn de onderhandelingen afgebroken omdat wij vonden dat de uitzendwerkgevers te weinig tegemoet wilden komen aan jullie wensen ter verbetering van de cao. Als CNV Vakmensen proberen we echter altijd in gesprek te blijven om te bekijken hoe we alsnog tot een resultaat kunnen komen. Dit is uiteindelijk met de werkgevers vallende onder de ABU cao gelukt. We hebben de NBBU werkgevers, die gedurende het onderhandelingstraject zijn afgehaakt, uitgenodigd om zich op korte termijn alsnog bij ons aan te sluiten. Het is nog onduidelijk of onze toenaderingspoging zal slagen.

Inhoud resultaat


In de bijlage kun je de cao-afspraken in detail teruglezen. De cao gaat gelden van 17 november 2021 en loopt tot en met 2 januari 2023. De inlenersbeloning wordt o.a. uitgebreid met eenmalige uitkeringen, kostenvergoedingen en thuiswerkvergoedingen. Ook wordt, indien van toepassing, per 1 januari 2023 de vaste eindejaarsuitkering onderdeel van de inlenersbeloning. Gebruik je hulpmiddelen die voor je werk nodig zijn dan moeten die voortaan worden vergoed. De maximale flextermijnen worden behoorlijk verkort en vakantieperiodes tellen straks mee in de fasetelling. Het basispensioen gaat vanaf 2022 in na 8 gewerkte weken en je bouwt pensioen op over een hoger gedeelte van je salaris. Ook verbeteren je WW rechten en tevens hebben we voor arbeidsmigranten die uitzendkracht zijn verbeteringen kunnen realiseren.

Beoordeling resultaat


Verbetering van de positie van uitzendkrachten kan CNV Vakmensen niet snel genoeg gaan. Zoals jullie weten zijn er diverse belangrijke onafhankelijke rapporten en adviezen verschenen waarin wordt vermeld dat deze verbeteringen ook echt noodzakelijk zijn. We hadden daarom ambitieuze, maar in onze ogen realistische cao-voorstellen gedaan. Helaas hebben we lang niet alles kunnen bereiken, maar we zien dit wel als een goede eerste stap naar de verbeteringen die we voor jullie nog meer willen gaan realiseren. Daarom leggen we dit resultaat met een positief stemadvies aan je voor.

Stemmen


De leden met een contract waarop de ABU cao van toepassing is kunnen via deze link hun stem uitbrengen over het resultaat: https://q.crowdtech.com/9hLaBusleUWd8yJYowHpKQ

De leden met een contract waarop de NBBU cao van toepassing is kunnen eigenlijk formeel niet stemmen maar mogen wel een richtinggevende stem uitbrengen, ook omdat wij echt hopen dat NBBU werkgevers zich alsnog achter ons akkoord zullen scharen.
In principe valt iedere uitzendkracht onder de ABU cao. Dit is alleen niet het geval als in je arbeidsovereenkomst staat dat de NBBU-cao van toepassing is of jouw uitzendonderneming lid is van werkgeversvereniging NBBU.

Toekomst


Een belangrijk advies aan de nieuw te vormen regering is het zogenaamde SER/ MLT advies. Hierin staat dat uitzendkrachten gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden moeten hebben als werknemers met een ‘vast’ dienstverband. Met dit cao-resultaat is die gelijkwaardigheid nog niet gerealiseerd. Dat moet wel gebeuren. Daarom gaan we, na jullie goedkeuring van dit resultaat, zo snel mogelijk weer met werkgevers om tafel zitten om verder te onderhandelen. Hopelijk sluiten dan ook de werkgevers van de NBBU uitzendbedrijven aan. Het is nu dus nog onduidelijk wat de status is van de NBBU cao voor uitzendkrachten. Echter, ook voor hen zal uiteindelijk, als het SER/ MLT advies is omgezet in beleid, de gelijkwaardigheid in arbeidsvoorwaarden in de cao gerealiseerd moeten worden. We komen hierop terug als er meer duidelijk is geworden.

Vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen?


Stuur per voorkeur een e-mail naar jullie vakbondsonderhandelaars Henry Stroek h.stroek@cnvvakmensen.nl en Marten Jukema m.jukema@cnvvakmensen.nl

 

Downloads

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Uitzendkrachten (ABU) blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.