Stemming onderhandelingsresultaat Randstad Groep Nederland

Zoals jullie weten hebben de bonden samen met Randstad Groep Nederland een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao van Randstad Groep Nederland.

De huidige cao loopt nog tot 1 juli 2023. Randstad heeft de bonden uitgenodigd om samen op zoek te gaan naar structurele oplossingen en mogelijke loonmaatregelen op kortere termijn; dus eerder dan 1 juli 2023. We zijn er trots op te kunnen melden dat we - samen met Randstad Groep Nederland - een onderhandelingsresultaat hebben bereikt met afspraken die per 1 januari 2023 in kunnen gaan wanneer de meerderheid van de leden instemt met het behaalde onderhandelingsresultaat.

Beloning

In de cao zijn verschillende loonmaatregelen afgesproken. Het uitgangspunt bij de loonmaatregelen is dat iedereen een evenwichtig pakket krijgt. Zo zijn de begin- en eind salarissen meegenomen en gelden er loonsverhogingen voor alle medewerkers. Hierdoor ontstaat perspectief op de korte en langere termijn. 
De loonmaatregelen op een rij:

  • Een structurele verhoging van alle individuele binnen cao-lonen en de loonschalen: 4,5% op 1 januari 2023 en 2% op 1 januari 2024.
  • De outperformance bonus (OPB) wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. De financiële waarde hiervan wordt per 1 januari 2023 verdeeld in de hierboven genoemde structurele loonsverhoging.
  • Het beginsalaris in functiegroepen 2 tot en met 6 wordt structureel verhoogd vanaf 1 januari 2023. Dat betekent dat als jouw bruto maandsalaris nu beneden deze ondergrens ligt het salaris per 1 januari 2023 wordt opgehoogd. Over dit aangepaste salaris wordt vervolgens nog de loonsverhoging doorgevoerd.
  • Vanaf 1 december 2023 worden de salarisschalen met 1% verhoogd. Vanaf 1 juni 2024 worden de salarisschalen wederom met 1% verhoogd.

Total reward

De bonden gaan samen met een team van specialisten, jouw collega’s, de OR en Randstad groep Nederland in de aankomende maanden onderzoeken hoe jij als collega meer keuzevrijheid krijgt in het samenstellen van je totale arbeidsvoorwaardenpakket (primair en secundair) zodat deze beter aansluiten op jouw individuele wensen en behoeften. Dit zal een toevoeging zijn op de bestaande cao-afspraken. Als we hier meer informatie over hebben komen we uiteraard bij je in de lucht.

Proces 

Over het onderhandelingsresultaat kan nu gestemd worden. Op 18 november aanstaande sluit de stemming en zullen wij het resultaat van de stemming met jullie en met RGN delen. De komende tijd zullen RGN en de bonden het onderhandelingsresultaat verder uitwerken tot een volwaardige cao-tekst.

Beoordeling resultaten

Het is nu aan jullie. We hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgever. Dat betekent dat we niet over alle, maar over de meeste ingebrachte punten afspraken met de werkgever hebben kunnen maken. Het onderhandelingsresultaat vind je in de bijlage van deze nieuwsbrief. Het is nu aan de leden van CNV Vakmensen om een afweging te maken over alle gemaakte afspraken en te beoordelen of we dit onderhandelingsresultaat tot een cao kunnen promoveren. Breng daarom je stem uit via deze link.

Vragen/opmerkingen

Heb je nog onduidelijkheden, vragen en/of opmerkingen dan hoor ik het graag.

Vriendelijke groet,
Mede namens de kaderleden Tom Beuker en Tijmen Visser,

Chantal van Binsbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 36 51 74 37
E: c.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl

 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error