Onderhandelingen cao Uitzend mislukt

CNV Vakmensen heeft besloten te stoppen met het onderhandelen over een nieuwe Uitzend cao. Wij willen jullie positie stevig verbeteren maar werkgevers van ABU en NBBU komen met hun aanbod niet in de buurt van de wijzigingen die wij voorstellen.

Inzet CNV Vakmensen
Vakbonden en werkgevers zijn al sinds september 2020 aan het onderhandelen over een nieuwe cao. In een eerdere nieuwsbrief hebben we al laten weten dat er door beide partijen erg verschillend wordt gedacht over de toekomst van de uitzendbranche. Vakbonden vinden dat het nu de tijd is om stevige verbeteringen te realiseren als het gaat om (onder andere) inkomen volgens het begrip  “Gelijk werk, Gelijk loon”, werkzekerheid en pensioen. Onze inzet wordt ondersteund door allerlei deskundigen en adviseurs die de arbeidsmarkt in Nederland beoordelen. Denk hierbij aan rapporten van de commissie Borstlap en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Wij vinden dat jullie veel te veel risico lopen om zonder werk en (voldoende) inkomen te zitten. Dat heeft de corona pandemie wel bewezen.

Uitgangspunten liggen te ver uit elkaar
Werkgevers hebben vrijwel geen oog voor jullie belang en vinden dat jullie door onze voorstellen te duur worden. Gevolg hiervan zou zijn dat uitzenden zich daarmee uit de markt prijst. Uitzendkrachten zouden, als werkgevers zouden toegeven aan de voorstellen van de vakbonden, gedwongen worden als (schijn) zelfstandigen te gaan werken. Aldus de werkgevers.
Deze uitgangspunten liggen dus zover uit elkaar dat het CNV ondanks vele gesprekken heeft moeten constateren dat een nieuwe cao op deze manier niet gaat lukken.

Hoe nu verder?
De huidige cao loopt af op 31 mei a.s. Niet alleen CNV Vakmensen maar ook de andere vakbonden FNV en De Unie zijn gestopt met onderhandelen. Van de vierde vakbond aan tafel, LBV, is het nog onduidelijk wat zij doen. Afhankelijk hiervan zal per 31 mei een nieuwe situatie ontstaan. Dit kan grote gevolgen hebben voor jullie contracten en de arbeidsvoorwaarden waar je recht op hebt. We informeren jullie daarom op zeer korte termijn als er meer duidelijkheid is.

Vragen, onduidelijkheden en/ of opmerkingen?
Stuur per voorkeur een e-mail naar jullie vakbondsonderhandelaars Henry Stroek h.stroek@cnvvakmensen.nl en Marten Jukema m.jukema@cnvvakmensen.nl