Meer dan 250 (!) collega's tekenen de petitie! - Lonen RGF moeten omhoog

De enige manier om deze e-mail te beginnen is met een welgemeende: WOW! Toen wij enkele weken geleden werden benaderd door een groep medewerkers van RGF Staffing, konden wij nog niet bevroeden dat dit initiatief zo snel zoveel draagvlak zou genereren. Vlak na de livegang van de petitie liep de handtekeningenteller snel op en inmiddels staat deze op 255 handtekeningen(!)

Namens al jouw collega’s, ontzettend bedankt hiervoor!

Het enorme aantal steunbetuigingen geeft een goed beeld van de oprechte en terechte zorgen van medewerkers binnen de verschillende werkmaatschappijen. Loonontwikkeling en koopkrachtbehoud zijn altijd belangrijke onderwerpen, maar komen door de huidige economische realiteit in een compleet nieuw daglicht te staan. De eensgezindheid in reacties, die alle labels overstijgt, geeft tevens een goede indicatie van het brede draagvlak dat bestaat voor het maken van eerlijke loonafspraken. De signalen zijn te lang genegeerd en er is te lang simpelweg niets gedaan.


Het gesprek van de dag

De afgelopen twee dagen was de petitie hét gesprek van de dag. Ook de directie heeft inmiddels kennis genomen van het initiatief en is in de pen geklommen om een eerste reactie te geven. Een teleurstellende reactie, omdat hier opnieuw geen blijk wordt gegeven van oprechte interesse in de zorgen van collega’s. De denkrichting die wordt geschetst – een loonsverhoging in april 2023 – is wat ons betreft zeker niet voldoende en staat ook haaks op de voorstellen die zijn gedaan; Een structurele verhoging van de salarissen op basis van de inflatiecijfers, een aanvullende verhoging van de salarissen om de concurrenten bij te kunnen houden, een minimaal leefbaar loon van € 14,- per uur voor alle medewerkers binnen RGF en werkdrukverlichting door de algehele vacaturestop in te trekken.

Het vervolg

Inmiddels hebben wij ook het contact gezocht met de voorzitter en de vicevoorzitter van de ondernemingsraad. In eerste instantie met als doel hen bij te praten over het initiatief en daarnaast om de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Wat mij betreft ligt er een mooie kans om als partners in de medezeggenschap in gezamenlijkheid op te trekken. Ik zie er naar uit hen te spreken en ga er uiteraard vanuit dat zij dit initiatief ook van harte ondersteunen.

In de komende periode zullen wij ons gaan buigen over het moment en de manier waarop wij de petitie uitreiken aan de directie van RGF Staffing. Dat wil ik graag ook weer in gesprek doen met collega’s uit het land. Wil jij meepraten over het vervolg? Heb jij ook input en ideeën of ben je gewoon benieuwd op welke manier jij kunt helpen om dit initiatief verder te brengen? Meld je dan aan voor het Petitie Comité. Een overleg waarin verschillende collega’s met elkaar nadenken over de manier om zaken in beweging te krijgen. Wees gerust: jouw deelname aan de petitie én het comité is natuurlijk vertrouwelijk.

Petitie doorsturen

We hebben al ontzettend veel bereikt in een hele korte tijd, maar hoe meer collega's de petitie steunen des te sterker we staan. Graag doe ik daarom ook nog een beroep op je: Deel de petitie met zoveel mogelijk collega's. Je kunt deze e-mail doorsturen of deze link versturen:

Klik hier om de petitie te tekenen >>

Afsluitend wil ik jullie nogmaals bedanken voor het ondertekenen van de petitie. Dankzij ruim 250 handtekeningen kan de directie niet langer om ons heen. Samen sterk!

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen op onderstaande contact gegevens. Ik sta je graag te woord. 
Mede namens de leden van het petitiecomité.

Anthony Williams
Bestuurder & CAO onderhandelaar CNV Vakmensen
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl