Leden stemmen in met cao Randstad Groep Nederland

De leden van CNV Vakmensen hebben unaniem ingestemd met het principeakkoord bij de cao van Randstad Groep Nederland. Omdat ook de andere vakbonden en de OR akkoord zijn is de nieuwe cao die ingaat op 1 juli 2021 een feit.

De komende tijd zullen RGN en de bonden het principeakkoord verder uitwerken tot een volwaardige cao-tekst en zal er invulling gegeven worden aan de afspraken.

De nieuwe cao zal voor 2 jaar gelden, dus tot en met 30 juni 2023. Jouw RGN-collega’s Ed Casteelen, Tom Beuker en ik zijn als onderhandelteam blij dat dit resultaat nu definitief is geworden.

Indien je nog vragen en/of opmerkingen hebt, dan horen wij dat graag.

Chantal van Binsbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 36 51 74 37
E: c.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl