CNV Vakmensen baalt stevig van uitzendwerkgevers

Eerder hebben we jullie op de hoogte gebracht van de mislukte onderhandelingen over de uitzend cao met de werkgevers ABU en NBBU. Ze sloten daarna achter onze rug een deal met een mini vakbond. Zie: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/uitzendbureaus Omdat werkgevers kennelijk nog meer veranderingen wilden regelen hebben we als CNV Vakmensen een poging gedaan om alsnog een akkoord te bereiken. Dat is opnieuw mislukt.

SER Advies
CNV Vakmensen wilde, na een uitnodiging van werkgevers daartoe, praten over de invoering in de cao van het zogenaamde MLT advies. Een advies van werkgevers en werknemers op centraal niveau in de Sociaal Economische Raad (SER). Dit advies moet dienen als rode lijn voor het arbeidsmarktbeleid in het komende (nieuwe) regeerakkoord. Daarin staat centraal dat werknemers met een flexibel contract (zoals uitzendkrachten) in een veel betere positie terecht komen. Daarbij gaat het om het meer in evenwicht brengen van het inkomen de werkzekerheid en de pensioenregeling ten opzichte van werknemers met een vast dienstverband.

Haastklus
Werkgevers bleken wijzigingen in de (wachttijd van de) pensioenregeling Stipp om administratieve redenen op stel en sprong in te willen voeren. Als CNV willen we graag veranderen maar dan wel als het een duidelijke verbetering is. Dit aan ons gedane voorstel was echter het hoogstnoodzakelijke omdat het binnenkort van de wetgever toch al zal moeten. Bovendien kwam het niet in de buurt van de inzet op pensioen die we samen met jullie hebben vastgesteld. We wilden ook graag toelichting op voorstellen over andere onderwerpen die door de werkgevers werden gedaan. Maar op vele vragen kregen we geen duidelijk antwoord van werkgevers. CNV Vakmensen en andere onafhankelijke vakbonden FNV en De Unie hebben daarom aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met deze werkgevers wensen. Dit leek op het tekenen van een dictaat/schaamlap. In plaats van afspraken te maken met de reguliere vakbonden die ook betrokken zijn bij het SER advies hebben werkgevers vervolgens wederom kennelijk met de mini vakbond LBV een overeenkomst gesloten.

Werkgevers zijn bang
De uitzendbranche is een branche waarin vele fraudeurs actief zijn en vele ondernemingen lopen langs of gaan over de randjes van de wet. Zelfs bij ogenschijnlijk nette bedrijven of ketenorganisaties komt dit voor. De branche ligt onder een vergrootglas bij de politiek, ook gezien de maatschappelijke druk die nu op flexwerk ligt. Onze analyse is dat werkgevers bang zijn dat de politiek de hele uitzendbranche flink strengere wet- en regelgeving gaat opleggen waardoor men moeite gaat krijgen om hun verdienmodel vast te houden. Men lijkt dus nu een poging te doen om met halve afspraken, met een vakbond die niet of nauwelijks leden heeft, net te doen of men het beste met uitzendkrachten voor heeft. Dit zien CNV, FNV en De Unie duidelijk anders en we balen stevig van zo’n schone schijn afspraak.

Wat zijn nu de vervolgstappen?
We blijven ervoor strijden om jullie positie flink te verbeteren. Aangezien het erop lijkt dat dit voorlopig niet meer via de cao tafel kan, zal dit via onze centrale contacten in de SER en in de politiek geregeld moeten worden. We zullen jullie hiervan natuurlijk regelmatig op de hoogte houden. Daarnaast zal er extra capaciteit worden ingezet op handhaving op grond van de cao, maar ook de Wet Waadi in het verlengde van de Europese Uitzendrichtlijn.
Voor de volledigheid: voor uitzendkrachten kunnen we als CNV Vakmensen ook in een periode waarin we geen cao partij zijn handhavend optreden omdat de wetgever ons hier ruimte en bevoegdheden geeft.
Vanzelfsprekend helpen we jullie met al je individuele vragen. Ook een quick scan van je contract en loonstroken blijven we uitvoeren. Heb je twijfels over je contract, de juistheid van je arbeidsvoorwaarden of wil je zo’n quick scan laten uitvoeren neem dan te allen tijde contact met ons op.

Vragen opmerkingen?
Stuur per voorkeur een e-mail naar jullie vakbondsonderhandelaars Henry Stroek h.stroek@cnvvakmensen.nl en Marten Jukema m.jukema@cnvvakmensen.nl

 

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Uitzendkrachten (ABU) blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.