Cao-akkoord bij Randstad Groep Nederland

De bonden hebben samen met Randstad Groep Nederland een principeakkoord gesloten voor een nieuwe 2-jarige cao (van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023). De lonen gaan in totaal met 4% omhoog. De eerste loonsverhoging van 2% krijg je per 1 juli 2021, de tweede loonsverhoging van 2% volgt per 1 april 2022. Verder hebben we afspraken gemaakt over persoonlijke groei & ontwikkeling en Wellbeing.

Het principeakkoord betekent dat we tevreden en positief zijn over de gemaakte afspraken. We horen graag wat jij hiervan vindt. Binnenkort krijg je van ons de complete tekst met alle afspraken en kun je erover stemmen.

Lidmaatschap
Het zou goed zijn als we meer leden krijgen bij Randstad Groep Nederland. Niet leden die lid worden voorafgaand aan de stemming mogen meestemmen over het cao-akkoord. Laat bijgaande link daarom eens lezen aan een collega. Samen staan we sterker!
https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden/voordelen-lidmaatschap

Mede namens de kaderleden
Ed Casteelen en Tom Beuker,

Chantal van Binsbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 36 51 74 37
E: c.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl