Vertraging bij cao-onderhandelingen Uitvaartbranche

Tot onze verbazing en teleurstelling heeft de werkgeversdelegatie de onderhandelingsronde die gepland stond voor 13 maart 2024, geannuleerd.

In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat er nog een flink gat is te overbruggen voor wat betreft de loonparagraaf, en dat er op woensdag 13 maart 2024 een nieuwe onderhandelingsronde gepland stond. Tot onze verbazing heeft de werkgeversdelegatie deze onderhandeling afgezegd. Met als gevolg: het gat is niet overbrugd en de andere cao-onderwerpen konden ook niet besproken worden. CNV Vakmensen vindt dit uitermate teleurstellend.

Op 25 maart 2024 praten we verder

De werkgeversdelegatie heeft aangegeven dat ze meer tijd nodig hebben. We hebben moeite met deze vertraging omdat we weten hoe belangrijk het voor u is om helderheid te krijgen over de nieuwe cao-afspraken, zeker ook op het gebied van loon. De volgende onderhandelingsronde staat gepland op 25 maart 2024. We streven ernaar om dan tot concrete afspraken te komen.

Onderzoek werkdruk

Dan nog even een ander onderwerp. Zoals u waarschijnlijk wel weet, zijn werkgevers en vakbonden bezig met een onderzoek naar werkdruk in de uitvaartbranche. Bij deze een laatste herinnering u aan te melden voor de online groepsbijeenkomsten ter verdieping op het onderzoek. U hoeft inhoudelijk niets voor te bereiden. De onderzoekers bespreken de belangrijkste enquêteresultaten met de groep (per sessie zijn er ongeveer 10 deelnemers) en zijn wij vooral benieuwd naar uw mening: wat herkent u wel of niet en wat ziet u als mogelijke oplossingen die u en uw collega’s verder zouden helpen?  We hebben nog een aantal plekken over. Uw bijdrage helpt om een gedegen onderzoek te doen naar de werkdruk in de branche en geeft vakbonden en werkgevers beter inzicht in wat er allemaal voor verbetering vatbaar is.

Bij deze de data/tijden van de online groepsbijeenkomsten waaruit u kunt kiezen, u kunt een 1e en 2e voorkeur opgeven: 

  • Woensdag 20 maart 2024 van 15.00 – 17.00 uur
  • Donderdag 21 maart 2024 van 19.00 – 21.00 uur
  • Maandag 25 maart 2024 van 19.00 – 21.00 uur

Aanmeldingen kunnen naar: reinierhoogendorp@basisenbeleid.nl

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 2047 1887
p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl