Uitvaartzorg valt onder lijst cruciale beroepen

Het ministerie van binnenlandse zaken heeft aangegeven dat mensen die een cruciale functie vervullen bij een uitvaart, worden aangemerkt als werkzaam in de zorg en daarom een cruciaal beroep hebben. CNV Vakmensen is blij dat het ministerie tot dit besluit is gekomen.

Cruciaal beroep
Dat bepaalde werkzaamheden van medewerkers in de uitvaartzorg worden aangemerkt als cruciaal is belangrijk. Niet alleen omdat de medewerkers daardoor terecht erkenning krijgen voor hun essentiële rol in deze tijden, maar ook omdat daardoor aanspraak kan worden gemaakt op extra voorzieningen. Mensen met een cruciaal beroep kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van noodopvang als zij zelf hun kinderen niet kunnen opvangen. Wie daarvoor in aanmerking komt is een kwestie van maatwerk.

Nauw overleg
CNV Vakmensen blijft nauw in overleg met de verschillende werkgevers in de branche. We zijn blij dat er over de hele linie maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen, van zowel de nabestaanden als de medewerkers. We hebben begrepen dat het RIVM heeft besloten om de richtlijnen rond het bijwonen van en uitvaart enigszins te versoepelen: kijk hier voor meer informatie. Dit baart ons ernstige zorgen; veiligheid staat wat ons betreft voorop! We ondersteunen dan ook de oproep van de werkgeversorganisaties in de branche om de nieuwe richtlijnen niet over te nemen, vanwege de verhoogde besmettingsrisico’s die daarmee gepaard kunnen gaan.

Hulde!
Op deze plaats willen we ook graag uitspreken hoe trots we zijn op alle medewerkers in de uitvaartbranche op jullie allemaal die zich inspannen om de nabestaanden ondanks alle beperkingen toch een mooie uitvaart te bezorgen. Dat verdient enkel ons respect! We wensen jullie in deze moeilijke tijden heel veel sterkte toe. Pas op jezelf en op elkaar!

Vragen?
Voor veel gestelde vragen en antwoorden over werk en het coronavirus kun je op onze website terecht. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met je bestuurder.

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 20 47 18 87 of p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl