Tweede ronde onderhandelingen cao Uitvaartbranche

Afgelopen dinsdag 20 februari 2024 hebben we voor de tweede keer onderhandeld over de nieuwe cao Uitvaartbranche. We hebben het met name over de loonparagraaf gehad. Alhoewel we een goed gesprek hebben gevoerd, moeten we ook concluderen dat er nog wel de nodige stappen te zetten zijn.

Nog veel werk aan de winkel

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aangaven, is de loonparagraaf van groot belang. Daarom hebben we, anders dan gangbaar is bij de meeste cao-onderhandelingen, dit onderwerp ook bovenaan de agenda gezet. Tijdens de looptijd van de huidige cao is de inflatie tot ongekende hoogte gestegen, wat heeft geleid tot een fors koopkrachtverlies voor de medewerkers in de branche. CNV Vakmensen zet daarom in op koopkrachtreparatie en een realistische koopkrachtverbetering. De werkgevers hebben hier begrip voor, maar het loonbod wat nu op tafel ligt, staat nog te ver af van onze inzet. Hopelijk lukt het om volgende keer dichter bij elkaar te komen.

Daarnaast is er natuurlijk ook nog een hele reeks aan andere belangrijke zaken die we moeten bespreken, bijvoorbeeld onze voorstellen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, opleidingen en werkdruk. Kortom, er is nog een hoop werk te verzetten.

Op 13 maart 2024 praten we weer verder. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 2047 1887
p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl