Onderhandelingen cao Uitvaartbranche gestruikeld

Het cao-overleg voor de Uitvaartbranche is gestruikeld over de gelijkstelling van het arbeidstijdenkader. De werkgevers hebben een eindbod neergelegd. Hierin geven ze aan de toeslagen voor crematoria-werkzaamheden buiten het dagvenster te willen schrappen. CNV Vakmensen en collega-bonden zijn hierop tegen.

Korte terugblik 

Onlangs hebben wij u u een update gestuurd over de cao onderhandelingen Uitvaartbranche. Hierin kon u lezen dat we met werkgevers afspraken konden maken over onder andere:
- het fiscaal verrekenen van de meerkosten voor het woon-werkveer;
- een thuiswerkvergoeding;
- het aanvullen van het salaris bij aanvullend geboorteverlof.

Daarnaast zag het ernaar uit dat we ook afspraken konden maken over de looptijd van de cao, de structurele loonsverhoging en de mogelijkheid tot vervroegd uittreden. Het venijn zat helaas in de staart waarbij vakbonden (CNV, FNV en De Unie) en werkgever op twee punten van mening verschilden:
- de gelijkstelling arbeidstijdenkader voor de crematoria en uitvaartcentra;
- het uitbreiden van de beschikbaarheidsdienst naar 15 uur.

Twee punten waar tijdens diverse ledenraadplegingen grote zorgen over zijn geuit. Op donderdag 20 januari werd duidelijk dat er nog teveel verschil zit tussen de wensen van werkgever en werknemers. Dit heeft er toe geleid dat de cao-onderhandelingen zijn afgebroken en de werkgevers op vrijdag 21 januari 2022 een eindbod hebben uitgebracht.

Wat houdt het eindbod in? Breng hierna je stem uit 

Gelijkstelling arbeidstijdenkader crematoria en uitvaartcentra


De werkgevers willen met dit voorstel de toeslagen voor crematoria-werkzaamheden in de avond en in het weekend en op feestdagen schrappen. Voor de huidige medewerkers stellen zij hier wel een compensatie tegenover. Onze leden hebben aangegeven dat deze compensatie onvoldoende is en het schrappen van de toeslagen leidt tot een verhoogde inzet van medewerkers in de Uitvaartbranche in de avond, weekenden en op feestdagen. Dit zorgt voor meer werkdruk en het maakt de sector onaantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. Wij willen dan ook dat de toeslagen voor de crematoria behouden blijven.

Uitbreiden beschikbaarheidsdienst


In dit eindbod zijn de werkgevers ons enigszins tegemoet gekomen door de uitbreiding van de beschikbaarheidsdienst naar 15 uur niet door te zetten. In plaats hiervan bieden zij aan om hier gedurende de looptijd van de cao gezamenlijk op te studeren. Dit was een wens van de vakbonden omdat wij graag willen onderzoeken of er geen andere mogelijkheden zijn om - de door werkgevers gewenste flexibiliteit en inzetbaarheid - met minder belasting voor de medewerkers te realiseren.
Daarnaast zijn er nog een aantal punten in het eindbod waar wij minder gelukkig mee zijn.

Bijzonder verlof


Wij kunnen ons vinden in het versoberen van het bijzonder verlof, zoals bij ondertrouw en huwelijk. Hiervoor ontvangen medewerkers 2,5 verlofdag op jaarbasis terug. Wij zijn van mening dat deze afspraak voor alle medewerkers in de Uitvaartbranche moet gelden. Werkgevers hebben echter als voorwaarde opgenomen dat een werkgever dit met zijn OR of PVT moet regelen, waardoor er onderscheid tussen werknemers in de Uitvaartbranche ontstaat.

Structurele loonsverhoging


Gaat de geboden structurele loonsverhoging van 2,75% in 2022 en 2,75% in 2023 de inflatie dekken? Voor 2022 is de verwachting dat de inflatie rondom de 2,75% gaat uitkomen, maar voor 2023 is dit nog koffiedik kijken. Het kan dus zijn dat de loonsverhoging voor 2023 de inflatie niet dekt en er dus koopkrachtverlies ontstaat.

Regeling Vervroegd Uittreden


Met de Regeling Vervroegd Uittreden kunnen medewerkers, die hiervoor in aanmerking komen, 3 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken, met een financiële bijdrage van hun werkgever. De werkgevers bieden aan dat vanaf medio 2022 werknemers een half jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd van deze regeling gebruik kunnen maken. En vanaf 2023 wordt dit half jaar opgehoogd naar een jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan kunnen medewerkers een jaar eerder stoppen. Voor parttimers is de periode dat zij eerder kunnen stoppen naar rato van hun dienstverband. De regeling heeft hiermee een karige invulling gekregen en wij hadden liever gezien dat deze maximaal werd benut.

Kommer en kwel?

Is het eindbod alleen maar kommer en kwel? Dat zeker niet. In het eindbod staan ook goede punten zoals de thuiswerkvergoeding, de aanvulling tot 100% van het salaris bij gebruikmaking van het aanvullend ouderschapsverlof en het fiscaal verrekenen van de meerkosten woon-werkverkeer. Maar deze positieve punten wegen in onze ogen niet op tegen de hierboven genoemde negatieve punten die voor verbetering vatbaar zijn of gewoonweg van tafel moeten. Alle maatregelen en de volledige tekst van het eindbod van werkgevers kunt u terugvinden in de 5 bijlagen.

Ledenvergadering

We begrijpen dat u misschien vragen hebt over deze informatie of dat u graag een nadere toelichting wilt. We nodigen u daarom uit voor onze online informatiebijeenkomst op vrijdag 11 februari om 19:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden met de onderstaande link. Na aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk een link om aan de bijeenkomst deel te kunnen nemen. Niet-leden kunnen ook deelnemen, dus nodig ook vooral uw collega’s uit. Niet-leden kunnen zich per e-mail aanmelden bij bestuurder Peter Bloemendaal: p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl U kunt uw vragen natuurlijk ook per mail stellen.

Stemmen 

Wij zijn niet gelukkig met het eindbod van werkgever. Wij adviseren u dan ook om hier niet mee in te stemmen. Maar het is uw cao en het zijn uw arbeidsvoorwaarden, dus de beslissing is aan u. Geef als lid van CNV Vakmensen uw mening over het eindbod en stem. Dit kan door op deze link te klikken. U kunt uiterlijk maandag 21 februari uw stem uitbrengen. Wilt u het hele traject bekijken en vragen stellen, ga dan naar onze cao-pagina

Peter Bloemenendaal, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2047 1887 / p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error