Onderhandelingen Cao Uitvaartbranche

Op 19 november en op 3 december hebben de vakorganisaties met de werkgevers overleg gevoerd over de nieuwe Cao Uitvaartbranche. De gesprekken zijn in goede sfeer verlopen maar hebben nog niet tot concrete resultaten geleid. Op 23 december gaan we weer rond de tafel. We houden u op de hoogte.

Onze voorstellen

Voor aanvang van de onderhandelingen hebben we u gevraagd wat u graag in de nieuwe cao geregeld wilt zien. Gezien de oplopende inflatie en stijgende kosten is het logisch dat veel leden inzetten op een fatsoenlijke loonsverhoging. Maar daarnaast worden een RVU-regeling, werkdruk en opleidingen ook als belangrijke thema’s benoemd. Op basis daarvan hebben wij onze voorstellen opgesteld – u vindt ze in de bijlage, samen met de voorstellen die werkgevers hebben ingediend.

Eerste twee rondes

Tijdens de eerste onderhandelingsronde hebben de vakbonden en werkgevers hun voorstellen nader toegelicht. Tijdens de tweede ronde zijn we wat dieper op een aantal thema’s ingegaan. Zoals gezegd, de gesprekken zijn constructief verlopen maar hebben nog geen concreet resultaat opgeleverd. Op 23 december praten we weer verder. Natuurlijk houden we u op de hoogte!

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina voor de Uitvaartbranche kunt u de cao-onderhandelingen volgen en bij alle fases opmerkingen plaatsen of vragen stellen. Neem een kijkje op de cao-pagina

Peter Bloemendaal
bestuurder
 p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl 
06 20 47 18 87

Downloads