Nieuwe cao Uitvaartbranche

Na een periode van soms toch lastige onderhandelingen bereikten we uiteindelijk op 20 juni een onderhandelingsresultaat. Afgelopen vrijdag hebben we de stemmen geteld: een meerderheid van de leden van CNV Vakmensen is akkoord. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

Lang traject

De onderhandelingen voor de nieuwe cao begonnen al vorig jaar november. De gesprekken verliepen moeizaam en liepen uit op een eindbod van werkgevers dat door de leden van de gezamenlijke vakbonden werd afgewezen. Na de ontstane impasse zijn partijen weer met elkaar om tafel gegaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het onderhandelingsresultaat dat we aan u hebben voorgelegd en waaraan een meerderheid van de leden hun goedkeuring heeft verleend.

Nieuwe cao

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar (van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024) en voorziet onder meer in een structurele loonsverhoging van in totaal 6,5%, een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en afspraken over duurzame inzetbaarheid, scholing en thuiswerken. Voor alle details kunt u terecht op de cao-pagina
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met mij, bestuurder Peter Bloemendaal.

Peter Bloemendaal, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2047 1887 / p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl