Eindbod Cao Uitvaartbranche afgewezen

Op 20 januari jongstleden hebben de werkgevers een eindbod neergelegd voor de nieuwe cao Uitvaartbranche. De afgelopen weken hebben de gezamenlijke vakbonden hun leden hierover geraadpleegd en het eindbod ter stemming voorgelegd. De uitslag is inmiddels bekend: een overgrote meerderheid van de leden heeft het eindbod integraal van de hand gewezen.

Hoe nu verder?

Wij zullen de werkgevers informeren over de uitslag van de ledenraadpleging en hen uitnodigen opnieuw met ons in gesprek te gaan om te kijken hoe we uit deze impasse kunnen geraken. Wordt vervolgd dus; we houden u op de hoogte!

Peter Bloemendaal, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2047 1887 / p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl