Valse start onderhandelingen voor cao-Uitgeverijbedrijf

Eind dit jaar loopt de huidige cao af. Sinds begin dit jaar hebben vakbonden werkgevers uitgenodigd om vroegtijdig met elkaar in overleg te gaan over een nieuwe cao. Na enig oponthoud zijn we eindelijk gestart met de onderhandelingen over een nieuwe cao.

Valse start onderhandelingen
Hoewel vakbonden al begin dit jaar werkgevers voorgesteld hebben om vroegtijdig te starten met het cao-traject, heeft het tot enige tijd geduurd voordat we überhaupt met het cao-traject zijn gestart. Bij de planning van de onderhandelingen bleek dat het niet lukt om alle cao-partijen gelijktijdig aan tafel te krijgen. Hierdoor zijn de cao-onderhandelingen gestart waarbij niet alle cao-partijen aan tafel zitten. Bijzonder, dit heb ik nog nooit meegemaakt dat een cao-traject start zonder dat alle vakbonden aan tafel kunnen zitten. In mijn ogen een valse start van de onderhandelingen!

Inzet CNV Vakmensen
De inzet van CNV Vakmensen voor deze onderhandelingen kunnen samengevat worden in de volgende thema’s: collectieve loonsverhoging, ontwikkeling van medewerkers, RVU en rouwverlof. Daarnaast hebben we nog een aantal kleine thema’s in onze voorstellenbrief opgenomen. In de bijlage vind je onze volledige voorstellenbrief terug. Wil je de volledige voorstellenbrief lezen, kijk dan onder ‘Download’.

Vervolg
Op 10 november praten we verder met de werkgevers over een nieuwe cao. Na elk overlegronde zal ik een nieuwsbrief versturen waarin ik jullie informeer over de stand van zaken van de onderhandelingen.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 / E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads