Update the Learning Network

Wederom een reorganisatie bij The Learning Network, we zijn vandaag uitgebreid bijgepraat door jullie directie

Helaas hebben een aantal van jullie slecht nieuws ontvangen vanuit jullie werkgever, dit ondanks de toezegging uit 2020 dat de Redesign voldoende zou zijn. Natuurlijk heeft niemand een glazen bol, maar het is natuurlijk erg spijtig dat er binnen twee jaar twee onzekere periodes zijn. Dat doet wat met je kan ik me zo voorstellen. Begin 2020 heeft de toemalige HR Manager ons verzekerd dat de redesign voldoende zou zijn, nu doet HR en directie die uitspraak niet, TLN is volop in ontwikkeling en moeten wendbaar blijven, aldus directie. De eerlijkheid waardeer ik. Wat ik positief vind is dat HR een programma ontwikkeld voor de blijvers, mooi dat daar oog voor is.

Omdat de 29 vertrekkers uit verschillende BV's komen is een melding collectief ontslag bij het UWV/vakbonden niet nodig. Men geeft aan dat jullie een VSO hebben ontvangen en die kan tot 27 oktober a.s. getekend worden, dan ontvang je een kleine tekenbonus. 

Met de OR is afgesproken dat het sociaal beleidskader dat destijds met de OR is afgesproken, met een jaar verlengd zal worden. 

Mocht je een VSO ontvangen hebben laat hem dan controleren door je vakbond, bel 030-751 1001 of mail cnvinfo@cnv.nl

Omdat jullie cao binnenkort afloopt, wil ik graag van jullie weten wat je terug wilt zien in jouw cao. Welke looptijd (1 jarig of meerjarig?), een loonsverhoging? Zo ja, hoeveel %? Zijn er Arbo zaken die wellicht aandacht nodig hebben? Of heb je ideeen aangaande het huidige scholingsbudget? Of zijn er andere cao zaken die je terug wilt zien? 
Heel graag ontvang ik jouw ideeen hierover. Al deze ideeen zal ik verzamelen en bespreken met ons kaderlid en dan maak ik een voorstellenbrief voor de cao onderhandelingen. Deze zullen rond half november plaatsvinden.
Stuur me s.v.p. een mail met jouw ideeen: L.slagter@cnvvakmensen.nl

Hartelijke groet,

Linda Slagter
Onderhandelaar/bestuurder CNV Vakmensen
M: +31 6 5160 2037
E: l.slagter@cnvvakmensen.nl