update The Learning Network

Eind mei hebben wij TLN geïnformeerd over het afwijzen van het eindbod door de leden van CNV Vakmensen en van CGMV vakorganisatie. We hebben in ons bericht ook aangegeven dat we bereid zijn opnieuw te onderhandelen, mits er een interessante beweging komt op het gebied van de loonontwikkeling.

Begin juni ontvingen we een reactie van jullie werkgever dat ze graag met ons in gesprek willen over de ontwikkelingen binnen de TLN organisatie. Ook is aangegeven dat ze zullen terugkomen op onze reactie voor wat betreft de loonontwikkeling.

2 juli hebben we gesproken met jullie werkgever. Bij dit gesprek was ook Natascha van Nieuwenburg aanwezig. We zijn bijgepraat over de financiële ontwikkeling van TLN over het afgelopen jaar tot nu toe. Hoewel er een trendbreuk te zien is in de omzetgroei, staan de marges wel onder druk. De margedruk is gedeeltelijk opgevangen door kostenverlagingen. Hoewel er wordt gekoerst op een positief resultaat van 1,8% verwachten ze in 2021 nog geen zwarte cijfers te schrijven. Dit heeft te maken met onder meer nog te maken noodzakelijke strategische kosten. Het is van groot belang een goed seizoen te draaien, wat een extra uitdaging geeft in verband met personeelskrapte.

We zijn geïnformeerd over de situatie in Emmen en over de voorgenomen sluiting in 2022. Het idee is om de logistieke processen te outsourcen. Dit heeft gevolgen voor de mensen die in Emmen werken en als gevolg van deze ingreep hun werk verliezen. Er zijn mogelijkheden voor medewerkers in Kampen binnen de supply chain als ze dat zouden willen. TLN hanteert het sociaal beleidskader wat eerder bij de redesign is gehanteerd voor de mensen die gaan vertrekken.

Tenslotte zijn we bijgepraat over de strategie en de ambities van TLN.

Het is de bedoeling om in september verder te praten over de CAO. Nu is er geen ruimte bij TLN om iets te doen met betrekking tot loonontwikkeling. Mogelijk kan er in september wel wat worden geboden. Wij hebben er als bonden op aangedrongen wel iets te doen, gelet op de inspanning en toegenomen werkdruk van de mensen in het afgelopen jaar in verband met de redesign (meer werk met minder mensen) en ook toenemende kosten van mensen. In hoeverre hier gehoor aan gegeven kan worden is afwachten.