Uitnodiging Webinars Functiegebouw 7 en 9 maart en nieuwe vakbondsbestuurder

Meer dan 10 jaar na de introductie van de functiegebouwen voor Dagbladjournalisten en Dagbladuitgeverijbedrijf zijn deze functiegebouwen en hun referentiefuncties in de cao voor het Uitgeverijbedrijf geactualiseerd en aangevuld met nieuwe referentiefuncties die vandaag de dag niet meer zijn weg te denken in de wereld van de dagbladjournalistiek en het dagbladuitgeverijbedrijf.

Leden en niet-leden kunnen zich aanmelden

De cao-partijen zijn blij met het bereikte resultaat en nodigen elke belanghebbende en belangstellende in de uitgeverijsector uit om deel te nemen aan één of beide Webinars die georganiseerd worden om een toelichting te krijgen op de nieuwe functiegebouwen. In de bijlage vind je nadere informatie.

Als je een webinar wil bijwonen, kun je daarvoor aanmelden via info@bedrijfstakbureau.nl met vermelding van datum en tijdstip. Vervolgens ontvang je een link naar het online webinar.

Wanneer?

Dinsdag 7 maart 2023, 13.30 - 14.30 uur - Functiegebouw Dagbladjournalisten
Dinsdag 7 maart 2023, 15.00 – 16.00 uur - Functiegebouw Dagbladuitgeverijbedrijf
Donderdag 9 maart 2023, 09.30 - 10.30 uur - Functiegebouw Dagbladjournalisten
Donderdag 9 maart 2023, 11.00 – 12.00 uur - Functiegebouw Dagbladuitgeverijbedrijf

Nieuwe vakbondsbestuurder CAO Uitgeverijbedrijf

Jullie werden lange tijd vertegenwoordigd door vakbondsbestuurder Robert Wonnink. Sinds januari 2023 zal ik de taken van Robert Wonnink overnemen en de leden van CNV Vakmensen vertegenwoordigen. Mijn naam is Mirjam van Leussen, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen. Je kunt altijd contact met mij opnemen als je een vraag hebt over kwestie in jouw bedrijf of over de cao. Eind dit jaar ik namens de leden van CNV Vakmensen onderhandelen voor jullie nieuwe cao 2024.

Op dit moment ben ik als vakbondsbestuurder actief in de sector Industrie, Handel en Vervoer. Ik maak graag kennis met de leden en de sector Uitgeverijen.

Als jij mij meer wil vertellen over je werk en wat je vindt van de cao Uitgeverijbedrijf, kom ik graag met je in contact!

Mijn contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief. Mail, bel of app mij gerust.

Mirjam van Leussen
vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

M. 0628866597
E. m.vanleussen@cnvvakmensen.nl

Downloads