Al het nieuws

Stem over het onderhandelingsresultaat Cao Uitgeverijbedrijf

Na een lange onderhandelingsperiode is CNV Vakmensen erin geslaagd een resultaat te bereiken voor een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf. In deze nieuwsbrief geven we een toelichting op het bereikte resultaat en vragen we je om hierover te stemmen.

De onderhandelingen verliepen moeizaam en duurden daardoor langer dan gewenst. De oude cao liep immers eind vorig jaar af. Heel lang was er een groot gat tussen wat werkgevers boden en wij als vakbonden vroegen. We hadden tijd nodig om dit gat te overbruggen. Uiteindelijk zijn we er met alle vakbonden in geslaagd om begin januari toch een onderhandelingsresultaat te bereiken met de werkgevers voor een nieuwe cao. Naast afspraken over een collectieve loonsverhoging hebben we afspraken gemaakt over een thuiswerkvergoeding, ontwikkeling en het voortzetten van de Generatiepactregeling.

Looptijd en loonsverhoging

Grootste struikelblok in de onderhandelingen was de loonsverhoging en de looptijd. Werkgevers hechtte grote waarde aan om een cao af te spreken voor de duur van twee jaar. Wij vonden wij de loonsverhoging die hiermee gemoeid was te laag. Heel lang hebben werkgevers ingezet om gedurende de looptijd van de cao de salarissen en salarisschalen tweemaal met 2 procent te verhogen. In onze ogen onvoldoende. Uiteindelijk hebben we een afspraak weten te maken dat in het eerste jaar de salarissen en salarisschalen met 2,9 procent worden verhoogd en in het tweede jaar met 2,6 procent.

Thuiswerkvergoeding

Thuiswerken is sinds 2020 voor veel medewerkers de nieuwe norm geworden. In de cao was hierdoor al een afspraak opgenomen over een thuiswerkregeling. Aanvullend op deze afspraak hebben we met werkgevers afgesproken dat medewerkers die thuiswerken, recht hebben op een minimale thuiswerkvergoeding van 2 euro per thuiswerkdag.

Ontwikkeling

Al heel lang is het de wens van CNV Vakmensen om afspraken te maken over de vergoeding van opleidingen die arbeidsmarktrelevant zijn. Hiermee worden medewerkers ondersteunt om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Lang vonden werkgevers dit geen verantwoordelijkheid die bij hen lag, maar bij de medewerker. In het verleden was er dan ook geen ruimte om hier afspraken over te maken in de cao. Daar komt nu eindelijk verandering in. Medewerkers die voor hen een arbeidsmarktrelevante opleiding willen volgen kunnen een tegemoetkoming voor de studiekosten hiervoor krijgen van de werkgever van maximaal 2.000 euro.

Generatiepactregeling

In de cao is naast de 80/90/100-regeling in het verleden ook een afspraak gemaakt over een Generatiepactregeling. Deze afspraak loopt eind dit jaar af. Met de werkgevers hebben we afgesproken om de looptijd van de Generatiepactregeling ongewijzigd te verlengen tot eind 2023.

Overige afspraken

Naast bovenstaande afspraken hebben we ook afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de RVU-regeling voor de grafische medewerkers, voortzetten van de SPAWW-regeling en een studie-afspraak over een onderzoek in hoeverre hoofdstuk 17 aansluit op afspraken in de cao Grafimedia. Het onderhandelingsresultaat tref je in hoofdlijnen en uitgewerkt aan in de 2 bijlagen.

Breng je stem uit 

Het is nu aan jullie om je stem uit te brengen over het bereikte onderhandelingsresultaat. Als lid van CNV Vakmensen hebben jullie het laatste woord. Klik hier om je stem uit te brengen. Stemmen kan tot en met maandag 31 januari 2022 je stem uitbrengen. 

Reageren?

Op onze cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. 

Robert Wonnink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5186 4265 / r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error