Sluiting Studystore

Vandaag zijn we geïnformeerd over de sluiting van Studystore en de gevolgen daarvan.
Jullie zijn vanmorgen al geïnformeerd over deze sluiting. Dat nieuws zal hard binnengekomen zijn! Het treft een 20 medewerkers van Studystore zelf plus 12 medewerkers van het Shared Service Center. 4 van deze 12 medewerkers hebben een tijdelijk contract. TLN is wel aan het kijken of er elders plaats is voor deze medewerkers, buiten TLN, dus van werk naar werk. Dat juichen we toe.

TLN geeft aan zich 100% te focussen op het VO werk, de corebusiness. 

De gevolgen van dit besluit: er zullen door dit besluit zowel arbeidsplaatsen binnen STS BV (Studytore) vervallen als binnen het Shared Service Centre (The Learning Network BV). Daarbij gaat het om:

  • het laten vervallen van bestaande vacatures,
  • het niet vacant stellen van arbeidsplaatsen van medewerkers die zelf ontslag hebben genomen,
  • het van rechtswege af laten lopen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Daarnaast zullen er ook medewerkers VSO’s (vaststellingsovereenkomsten, oftewel een beëindiging) aangeboden krijgen. In totaal gaat het om 27 VSO’s, verdeeld over de 2 BV’s. 20 binnen STS BV en 7 binnen The Learning Network BV (Shared Service Center). Voor de Wet Melding Collectief Ontslag tellen er 18 mee binnen STS, aangezien 2 collega’s in de buitendienst in een andere UWV-regio werkzaam zijn. Dus TLN hoeft daar geen rekening mee te houden. Zie het persbericht in de bijlage vanuit The Learning Network: de aantallen wijken iets af, de bovenstaande aantallen zijn de juiste aantallen. 

Treft deze sluiting jou? We willen jullie laten weten dat we voor jullie klaar staan en met jullie meeleven. Het is niet niets om je baan te verliezen. Heb je vragen, wil je je VSO laten controleren op juistheid? Bel CNV Info: 030-751 1007. Of mail: l.slagter@cnvvakmensen.nl

Linda Slagter
Bestuurder CNV Vakmensen
E: l.slagter@cnvvakmensen.nl

Downloads