schriftelijke stemming cao bod

Op 13 september jl. hebben we op uitnodiging van jullie werkgever weer om tafel gezeten inzake de cao 2021.

We hebben inzicht gekregen in de stand van zaken van The Learning Network. De financiële cijfers zijn nog niet zoals het zou moeten, ze kleurden rood voor 2020 en ook 2021 zal  financieel gezien een uitdagend jaar worden. Vooral het tekort aan uitzendkrachten zorgde voor vertraging in de uitlevering van boeken. Daar komt het papiertekort en de lange levertijden nog overheen. Ook de Corona crisis zorgt voor extra kosten, aldus directie.

Wat directie als zeer positief bestempelt, is jullie enorme inzet in het magazijn/de productie.

Sluiting vestiging Emmen

De directie heeft ervoor gekozen de werkzaamheden die plaatsvinden in Emmen af te stoten per oktober 2022. De medewerkers krijgen een VSO (vaststellingsovereenkomst) aangeboden met in achtneming van het Sociaal Beleidskader en begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe dienstbetrekking. Voor een enkeling is er een functie beschikbaar in Kampen. Voor de meeste medewerkers zal de reisafstand te lang zijn is de verwachting. Gesprekken met de betreffende medewerkers lopen.

Sluiting 5 Studystore vestigingen

De winkels zijn verliesgevend en met de verschuiving naar online maakt dat directie tot dit besluit is gekomen. De winkels sluiten per 31-12-2021. Het gaat om ruim 9 fte, de medewerkers kunnen in aanmerking komen voor een Sales Support Functie indien de reisafstand niet te ver is. Een VSO is het alternatief met in achtneming van het Sociaal Beleidskader.

 CAO voorstel directie

Jullie hebben als vakbondsleden en zelfs niet-leden duidelijk laten weten dat jullie het niet eens waren met het eerder gedane eindbod van de directie. In ons gesprek voor de zomer op 2 juli hebben we dit ook nog weer kenbaar gemaakt.  De directie geeft aan dat het signaal is doorgekomen en doet daarom tijdens het overleg het volgende ultieme  CAO voorstel:

  • 2 jarige cao
  • 1,5% structurele loonsverhoging per 1-7-2021
  • 1,5% structurele loonsverhoging per 1-7-2022
  • Thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag
  • Verruiming persoonlijke keuzemogelijkheden (fiets naar 1000,-, sport, kopen verlof van 5 naar 8 dagen.
  • Persoonlijk opleidingsbudget van 500 euro per jaar, maximaal op te sparen tot 1500 euro
  • Loondoorbetaling bij <35% arbeidsongeschiktheid beperken tot 50% in het 3de ziektejaar en afschaffen voor het 4e en 5e ziektejaar

Een deel van de hierboven genoemde voorstellen heeft de directie al doorgevoerd. Het gaat om de thuiswerkvergoeding, het persoonlijk opleidingsbudget en de verruiming van de persoonlijke keuzemogelijkheden. Vooral het loonbod vertegenwoordigd een behoorlijke stap t.o.v. het eindbod van eerder. We zijn benieuwd naar jullie reactie en vernemen graag jullie VOOR of TEGEN stem aangaande bovenstaand. Dit graag per mail voor 1 oktober a.s.

L.slagter@cnvvakmensen.nl