CNV Voorstellenbrief nieuwe cao Uitgeverijbedrijf

Donderdag 12 oktober starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao Uitgeverijbedrijf. Dankzij jullie deelname aan de enquête kan CNV Vakmensen duidelijke voorstellen doen. In deze nieuwsbrief deel ik de inzet van CNV Vakmensen bij de komende onderhandelingen.

Dank voor jullie reacties

We hebben reacties gekregen van collega’s uit het hele land. De cao moet eerlijk zijn voor jong en oud, vast en flex. In de praktijk blijken de verschillen tussen verschillende bedrijven binnen de sector Uitgeverijbedrijf groot als het gaat om de arbeidsvoorwaarden en ook de manier van werken. Dit betekent dat de wensen soms uiteenlopen. Toch maken we in de cao afspraken die gelden voor al jullie collega’s.

In de bijlage treffen jullie de volledige voorstellenbrief die namens de leden van CNV Vakmensen vandaag aan de werkgeversdelegatie wordt toegestuurd als inzet van de onderhandelingen. Een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen zal het loon zijn.

Forse looneis 2024

Tijdens de cao-onderhandelingen in 2021 konden sociale partners niet voorzien dat de inflatie zo enorm zou toenemen in 2022. De vorige cao had een lange looptijd van 2 jaar, 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Toen de vorige cao onderhandelingen plaatsvonden was de oorlog in Oekraïne nog niet begonnen. De eerder in de cao Uitgeverijbedrijf afgesproken structurele loonsverhoging van 2,9 procent compenseerde de inflatie van ruim 10 procent in 2022 bij lange na niet. Dit heeft een fors koopkrachtverlies opgeleverd bij alle werkenden in de sector Uitgeverijen.  

Het minimumloon en de uitkeringen zijn per 1 januari 2023 met 10% verhoogd in Nederland. Deze verhoging is hard nodig als we kijken naar de stijgende prijzen in de supermarkt, de benzinepomp en woninghuur.

Niet voor niks hebben we op 10 oktober 2022 al aangedrongen om het koopkrachtverlies te repareren middels een eenmalige uitkering van 750 euro voor werknemers als ook een adequate verhoging van de freelancetarieven. Daarnaast heeft CNV Vakmensen op 20 april 2023 samen met de NVJ nogmaals alle grote werkgevers in deze sector dringend verzocht om de cao open te breken en de lonen te verhogen. Zie in de bijlage de oproep de we eerder dit jaar hebben gedaan aan werkgevers.

Ondanks het hierboven beschreven pleidooi van CNV Vakmensen en de andere vakbonden, hebben de werk- en opdrachtgevers in het Uitgeverijbedrijf ervoor gekozen om hun werknemers en freelancers géén (eenmalige of structurele) financiële handreiking toe te kennen. Met als gevolg dat het koopkrachtverlies is toegenomen tot onacceptabele hoogte. Als we dat gat nu niet dichten, betekent dat een substantieel verlies van inkomen in alle volgende jaren en een verdere devaluering van het werk in de mediasector in het algemeen en het journalistieke vak in het bijzonder.

We hebben te maken met een hoge inflatie, energiecrisis en krapte op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een passende reactie. CNV Vakmensen stelt derhalve een korte looptijd voor en zet in op een gepaste loonsverhoging, voor alle werkenden in de sector Uitgeverijbedrijf.  

Minimumloon in de sector Uitgeverijen

Diverse onderzoeken van het Nibud en CBS tonen aan dat de prijsstijgingen werknemers met lage lonen relatief harder raken dan werknemers met een hoog inkomen. Iedere Nederlander betaalt namelijk dezelfde prijs in de supermarkt of aan de benzinepomp.

In september 2022 stemde het Europees Parlement in met nieuwe wetgeving om armoede in Europa tegen te gaan. Onderdeel daarvan is de nieuwe Europese richtlijn voor toereikende minimumlonen. Voortaan moet 60% van het mediaanloon de toetssteen zijn voor EU-lidstaten om de hoogte van het minimumloon te bepalen. Voor Nederland betekent dit dat het minimumloon € 14 bruto per uur zou moeten zijn.

In de huidige cao Uitgeverijen is het laagste volwassenloon € 12,31 bruto per uur. Dit is zelfs onder het huidige wettelijk minimumloon in Nederland van € 12,40 bruto per uur! CNV Vakmensen vind het belangrijk dat werken loont. Met een loon dat lager is dan € 14 per uur kunnen mensen in Nederland bijna niet rondkomen, laat staan een gezin onderhouden.

Een loonstijging van € 12,31 naar € 14 euro betekent een loonstijging van € 243,36 bruto per maand. CNV Vakmensen stelt daarom voor alle lonen structureel te verhogen met €243,36 bruto per maand. Dit betekent een loonstijging van 12,67% voor de allerlaagste loonschaal (minimum maandloon in de cao schaal A is nu € 1920,37). Het betekent een loonstijging van 4,46% voor de hoogste loonschaal (maximum maandloon in de cao schaal K is nu € 5451,49).

CNV Vakmensen stelt dit jaar een loonvraag die een combinatie is tussen een vast bedrag van 243,36 euro structureel en een percentuele loonstijging van 8%. Hiermee zorgen we ervoor dat de lage lonen iets harder stijgen dat de hoge lonen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat zowel de lage als de hoge lonen er voldoende in koopkracht op vooruit gaan.

Vanaf 18 jaar verdienen jongeren een volwaardig loon voor het werk dat ze verrichten. Volgens de wet ben je vanaf je 18e volwassen met alle gevolgen van dien: je moet verplicht een zorgverzekering afsluiten, je mag stemmen, alcohol en tabak kopen en trouwen. Bijkomend voordeel van betaling van een volwaardig loon is dat de jongeren eerder pensioen kunnen opbouwen. De cao Uitgeverijbedrijven beschrijft nog het wettelijk minimumjeugdloon in aanloopschalen. CNV Vakmensen vindt dat je loon niet moet afhangen van je leeftijd maar van het werk dat je uitvoert. Daarom pleiten wij voor afschaffing van de jeugdloonschalen. Ook pleit CNV Vakmensen voor het afschaffen van aanloopschalen.

Andere cao voorstellen CNV Vakmensen

Naast het loon zetten we ook in op verbetering van de reiskostenregeling, een goed pensioen, 5 mei als vrije dag, verhoging van de thuiswerkvergoeding, rouwverlof en betere mantelzorgregeling. Samen met de andere vakbonden gaan we dit jaar stevige onderhandelingen tegemoet. De huidige cao loopt 1 januari 2024 af en we hopen voor die tijd een mooi onderhandelingsresultaat te bereiken met de werkgevers.

Wil jij als lid van CNV Vakmensen nog meer betrokken zijn bij deze onderhandelingen? Dan kun je mij of mijn collega Erik Maas een mailbericht sturen. We worden graag door onze leden geïnformeerd over de gang van zaken op de werkvloer. Hoe meer leden met ons meedenken, hoe beter het resultaat is dat wij kunnen bereiken.

Vervanging Zwangerschapsverlof

Vanaf november 2023 ga ik met zwangerschapsverlof. Ik zal daarom de komende maanden vervangen worden mijn collega Erik Maas, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen. Erik zal mij vanaf november vervangen aan de cao tafel, in de studiecommissie pensioenen, bestuurlijk overleg met de werkgevers, maar bovenal ook aanspreekpunt zijn voor de leden binnen de sector Uitgeverijbedrijf.

Erik is bereikbaar via emailadres e.maas@cnvvakmensen.nl

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de cao onderhandelingen, mail of bel mij of Erik gerust!

Met vriendelijke groet,

Mirjam van Leussen
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

0628866597
m.vanleussen@cnvvakmensen.nl  

 

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error