Al het nieuws

Tweede onderhandelingsronde cao Uitgeverijbedrijf

Afgelopen woensdag heeft het tweede overleg met de werkgevers plaatsgevonden over een nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf. Een constructief overleg, waarin wederom een aantal onderwerpen besproken zijn. In deze nieuwsbrief informeer ik je over de stand van zaken.
Duurzaam inzetbaarheid en thuiswerken
De onderwerpen duurzame inzetbaarheid en thuiswerken stonden tijdens de tweede onderhandelingsronde wat prominent op de agenda. Zowel werkgevers als vakbonden hadden ter voorbereiding onderzocht wat er bij andere bedrijven wordt afgesproken over duurzame inzetbaarheid en thuiswerken. De bevindingen van partijen zijn over en weer met elkaar gedeeld. Afgesproken is om alle bevindingen rondom duurzame inzetbaarheid en thuiswerken te bundelen tot twee afzonderlijke lijsten. In het verdere verloop van het cao-traject zal nader worden onderzocht in hoeverre de bevindingen uitgewerkt kunnen worden in voorstellen voor de cao voor het Uitgeverijbedrijf.

Overige onderwerpen
Naast duurzame inzetbaarheid en thuiswerken hebben we ook een aantal kleinere onderwerpen besproken. Onderwerpen die we naast duurzame inzetbaarheid en thuiswerken besproken hebben, waren: pensioenopbouw gedurende aanvullend geboorteverlof, modernisering van de functiegebouwen en voorstellen voor een aantal tekstuele aanpassingen van de cao-tekst.

Economische omstandigheden
Werkgevers hebben nogmaals benadrukt dat de omstandigheden, waarin de sector nu verkeert economisch niet gunstig is. Het is zwaar weer, net zoals in veel andere sectoren. Daarnaast speelt ook een rol dat niemand kan overzien wanneer we uit deze crisis gaan komen. Met dit op de achtergrond moeten we ook met werkgevers gaan praten over een looptijd en een loonsverhoging. Het is een zoektocht die we samen met de werkgevers moeten gaan uitvoeren de komende periode.

Vervolg
De gesprekken zijn nu nog vooral een verkenning op onderwerpen. Hopelijk kunnen we hier de contouren uit halen voor een nieuwe cao. Het volgend overleg zal op dinsdag 22 december plaatsvinden.

Reageren
Heb je een vraag of wil je reageren naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact met mij op. Mijn gegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

Samen sterker!
Jij bent al lid van CNV Vakmensen. Als lid van CNV Vakmensen mag je meepraten over jouw cao. Misschien wil je collega ook meepraten over de cao. Maak je collega dan lid van CNV Vakmensen, samen staan we sterker! Zeker nu. Voor meer informatie kijk op http://www.cnv-ledenwerven.nl/

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 / E r.wonnink@cnvvakmensen.nl