Al het nieuws

Leden stemmen in met Sociaal Beleidskader NDC

De afgelopen week is aan jullie de gelegenheid gegeven te stemmen over het Sociaal Beleidskader zoals door NDC als eindbod is neergelegd.

Het SBK is – vanwege enkele bezwaren - neutraal aan jullie voorgelegd. De uitkomst is bekend. Niemand heeft tegen gestemd. Doodat niemand tegen heeft gestemd, is CNV Vakmensen akkoord met het voorgestelde SBK. Dit zal ook zo worden doorgegeven aan NDC zelf. 
Het wachten is nu op de uitkomsten bij FNV en de NvJ. Jullie worden daarvan in kennis gesteld. 

De komende drie weken ben ik zelf afwezig in verband met vakantie. Mochten er ontwikkelingen zijn die vragen oproepen, neem dan contact op met het secretariaat van CNV Vakmensen zodat contact kan worden gezocht met een beschikbare bestuurder of jurist.

Loes Dreschler,
bestuurder CNV Vakmensen
E l.dreschler@cnvvakmensen.nl
M 06-20471883