Al het nieuws

Leden CNV stemmen in met Cao Uitgeverijbedrijf

De nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf is een feit. Leden van CNV Vakmensen hebben unaniem ingestemd met het bereikte resultaat. Dit betekent dat de loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht wordt toegekend per 1 november 2019. Hiermee is de cao Uitgeverijbedrijf definitief geworden.

Ook de bij de vakbonden NVJ en De Unie heeft een ruime meerderheid van de leden ingestemd. Alleen de leden bij FNV hebben anders gestemd. De FNV beraadt zich nog of zij dit akkoord zullen ondertekenen. CNV Vakmensen zal samen met de vakbonden NVJ en De Unie de cao wel ondertekenen. 

Aangezien de einddatum van de nieuwe cao 31 juli 2020 is, zullen wij begin 2020 beginnen met de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Rest mij nog jullie fijne feestdagen toe te wensen! 

Robert Wonnink,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5186 4265
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl