Alles wat je moet weten over kortdurend en langdurend zorgverlof

Zorg je voor een ziek kind, of een zieke partner of ouder? Dan heb je recht op zorgverlof. Er bestaat zowel kortdurend als langdurend zorgverlof. Zo kun jij je volledig focussen op het geven van zorg. Je werkgever mag dit niet weigeren. We vertellen meer over het zorgverlof, zodat je weet waar je recht op hebt.

Het verschil tussen kortdurend en langdurend zorgverlof

Als je zorgt voor iemand in je nabije omgeving heb je recht op zorgverlof. Wel zo fijn als je hoofd minder of niet naar werk staat. Het kan gaan om zorg voor een kind of je partner. Maar ook om een goede vriend of een ouder. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft, en jij degene bent die de zorg moet geven.

Ligt je naaste dus in het ziekenhuis, dan heb je vaak geen recht op zorgverlof. Er zijn regels die het verschil bepalen tussen kortdurend en langdurend zorgverlof.

Wat kortdurend zorgverlof precies is

  • Per jaar heb je keer recht op 2 keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je 30 uur? Dan heb je dus recht op 60 uur kortdurend zorgverlof. Dit mag je verspreid opnemen.
  • Je werkgever betaalt minimaal 70% van je salaris. Dat staat in de wet. Als dat minder is dan het minimumloon, krijg je het minimumloon.
  • Tijdens het zorgverlof bouw je gewoon vakantiedagen op

In je cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over het opnemen van zorgverlof en wat het betekent voor je inkomen. Soms kent de cao ook een loonaanvulling tot 100% bij het kortdurend zorgverlof.

Wat langdurend zorgverlof precies is

  • Per jaar mag je 6 keer het aantal uren opnemen dat je per week werkt. Werk je 30 uur? Dan heb je dus recht op 180 uur. Je kunt dit verspreid opnemen.
  • De uren die je opneemt krijg je niet uitbetaald. Tenzij dit anders in de cao of arbeidsovereenkomst staat.
  • Je kunt bij langdurend zorgverlof tijdelijk in deeltijd werken. Je mag voor een periode van 12 weken achter elkaar de helft minder werken.

Zorgverlof aanvragen

Je werkgever mag zowel kortdurend als langdurend zorgverlof niet weigeren. Alleen als hij in grote problemen komt door jouw verlof. Je werkgever mag wel vragen om een bewijs, zoals een doktersverklaring. Daarnaast zijn er een paar verschillen tussen het aanvragen van kortdurend en langdurend zorgverlof.

Waar je op moet letten bij het aanvragen van kortdurend zorgverlof

Je vraagt het kortdurende zorgverlof mondeling of schriftelijk aan bij je werkgever. Daarna kun je afspraken maken over wanneer je het verlof precies opneemt. Moet je plotseling zorgen voor een zieke en dus onverwacht vrij nemen? Je hebt dan eerst recht op calamiteitenverlof. Daarna kun je alsnog kortdurend zorgverlof opnemen.

Waar je op moet letten bij het aanvragen van langdurend zorgverlof

Vraag langdurend zorgverlof maximaal 2 weken voordat je het in wil laten gaan schriftelijk aan. Binnen een week moet je werkgever hierover beslissen. Als je werkgever dit niet doet, gaat het verlof in vanaf de datum van je verzoek. Je maakt afspraken over de manier waarop je het verlof opneemt.

Zelf ziek worden of werkloos raken tijdens je zorgverlof

Word je zelf ziek tijdens het zorgverlof? Overleg met je werkgever. Vaak kun je samen afspreken het zorgverlof (tijdelijk) stop te zetten. Als je werkloos raakt tijdens het zorgverlof, stopt het zorgverlof direct.

Kom je er niet uit met je werkgever?

Als je met je gedachten vooral bij de persoon bent die je verzorgt, is het extra vervelend als het opnemen van zorgverlof tot problemen leidt met je werkgever. Neem contact met ons op. Dan zoeken we het samen uit.

Neem contact met ons op

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict