Stem over het eindbod werkgevers cao Sport

Werkgevers hebben een eindbod gedaan. Zij menen dat vanwege Covid geen ruimte is voor koopkrachtverbetering, maar vooral willen werkgevers zich inzetten voor behoud van werkgelegenheid. Wij vragen aan jullie of jullie kunnen instemmen met het eindbod.

Mandaat
Op 10 november 2020 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao-sport. Voorafgaand het cao-traject zijn de leden geraadpleegd en hebben wij  een mandaat meegekregen. Vanuit de leden is de wens een goede loonsverhoging, verlaging werkdruk en een goede thuiswerkregeling.  Gedurende het traject hebben we getracht de verschillen tussen werkgeverszijde en werknemerszijde te verkleinen. Dit is helaas niet gelukt. Tussentijds zijn jullie ook geraadpleegd. Tijdens de derde onderhandelingsronde, dinsdag 8 december 2020, hebben de werkgevers een eindbod richting vakbonden gedaan. In de bijlagen treffen jullie een compleet overzicht van het eindbod.

Stem over het eindbod
Het is nu aan de leden om hun stem uit te brengen en aan te geven of ze wel of niet instemmen met het eindbod. Er kan gestemd worden tot en met 21 december 2020 via de link eindbod werkgevers cao sport. Klik hier: eindbod werkgevers cao sport 
Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: https://bit.ly/2W6LCcW
Wij roepen iedereen op zijn stem uit te brengen, zowel leden als niet leden. Uiteraard tellen alleen de stemmen van de leden maar wij vinden het wel belangrijk om ook te weten hoe niet leden erover denken.
Geef de link dus ook door aan je collega!

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben, dan kan je mij een e-mail sturen.

Willem Kruithof,  
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5160 1998
E: w.kruithof@cnvvakmensen.nl
              

 

Downloads