Ledenraadpleging Sport Cao

De afgelopen maanden hebben er onderhandelingen plaatsgevonden. In oktober 2021 hebben wij een inzetbrief ingediend na de leden te hebben geraadpleegd. Daarna zijn de cao-onderhandelingen opgestart.

Cao-onderhandelingen


We hebben aan de cao-tafel geprobeerd om tot overeenstemming te komen, maar we konden niet eens worden over de loonsverhoging. Werkgevers hebben aangegeven dat het financieel niet mogelijk voor ze is om te kunnen voldoen aan onze looneis en hebben vervolgens een eindbod gedaan. Daarnaast hebben wij ook inhoudelijke voorstellen gedaan zoals bijvoorbeeld een basisregeling over thuiswerkregeling opnemen in de cao. Deze cao-ronde heeft zich beperkt tot een eindbod over looptijd, loonsverhoging en duurzaam inzetbaarheid. Een looptijd van 24 maanden met een loonsverhoging van 4,6%.

Graag je stem uitbrengen


In de bijlage treffen jullie het volledige eindbod vanuit werkgevers. Nu hebben jullie de kans je stem uit te brengen.

Er kan gestemd worden tot en met 16 december 2021 via deze LINK. Wij roepen iedereen op zijn stem uit te brengen, leden en niet-leden. Uiteraard telt alleen de stem van de leden, maar wij vinden het wel belangrijk om ook te weten hoe niet-leden erover denken. Geef de link dus ook door aan je collega!

Contact
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat uiteraard graag. Neem dan per mail contact met mij op.

Willem Kruithof
Bestuurder CNV Vakmensen
M
06-51 60 19 98
E  
w.kruithof@cnvvakmensen.nl

Downloads