Cao-Sport

Hieronder tref je een update over de cao-onderhandelingen. Graag willen wij jullie mening weten via een korte ledenraadpleging. Graag vernemen wij jullie reactie.

2020, een bijzonder jaar.

Een jaar waar Nederland werd geconfronteerd met Corona. Een moeilijk jaar voor ons allemaal en in het bijzonder voor de Sport. Daar waar de zorg en de politie volop in de schijnwerpers stonden, gingen jullie dapper door met hetgeen jullie altijd doen: Nederland sportief en gezond houden.

Corona heeft niet alleen effect op onze gezondheid maar ook effect op invulling van werkzaamheden en werkwijze. Ik weet dat het voor jullie het afgelopen jaar zwaar is geweest. Niet alleen vanwege het verplicht thuis werken waardoor je sportwereld erg klein is geworden maar ook door andere taken die erbij zijn gekomen. Graag hadden we gezien dat dit vertaald zou kunnen worden in een significante verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Echter, de realiteit is anders: de financiële situatie bij sportwerkgevers is zeer slecht, wat vraagt om soberheid. Echter, baanbehoud is nu belangrijker ooit.

Na jullie geraadpleegd te hebben in september 2020 zijn wij met volle moed en vertrouwen de cao- onderhandelingen in gegaan. We hebben nu 2 cao-rondes gehad en we zijn een eind gekomen. Dus hoog tijd om een tussentijdse ledenraadpleging te houden. Ik meen dat hieruit -binnen de economische beperkingen- toch de waardering voor jullie werk naar voren komt. Daarbij merk ik op dat de cao wordt afgesproken voor 1 jaar, en dat als de economische situatie weer verbetert, wij alles op alles zullen zetten om de salarissen te indexeren.

Voor komend jaar het volgende: 

Werkbehoud
Sociale partners, vakbonden en werkgevers, zijn het met elkaar eens dat het van belang is om talenten te blijven behouden voor de Sport en hebben de volgende afspraken gemaakt;

  • Communicatie - op de hoogte brengen van de tools en mogelijkheden voor interne mobiliteit;
  • Creëren oplossing (om vacatures te delen);     
  • Faciliteren van tools voor detachering (tijdelijk ‘uitlenen’ van werknemers) binnen de sport;
  • Stimuleren via P&O platform vacatures te delen;
  • Uitbreiding van artikel 35 lid 4 van de cao-sport, in die zin dat werknemers die hun baan verliezen als direct gevolg van de Corona-crisis, ook het recht hebben om binnen twee jaar als interne kandidaat te solliciteren als hun (oude) functie weer beschikbaar komt.

Koopkracht
Vakbonden hebben ingezet op koopkrachtverbetering in de vorm van een structurele loonsverhoging.

Werkgevers hebben de mogelijkheid geopperd om iedere werknemer tegemoet te komen in koopkracht door in plaats van de periodieken in de huidige CAO Sport, de salarissen van alle werknemers in de sport met 1,5% te indexeren.

Dit hebben wij als vakbonden afgewezen omdat periodieken een heel ander doel hebben en niet ingezet kunnen worden voor een loonsverhoging. Het komt er dus op neer dat de werkgevers vanwege de economische situatie een pas op de plaats willen maken in het jaar 2021. Kortom, geen loonsverhoging.

Wel hebben we met elkaar kunnen afspreken dat cao- partijen zorg dragen voor het eenmalig beschikbaar maken in 2021 van een ontwikkelbudget voor opleiding & ontwikkeling vanuit het arbeidsmarktfonds Samen Presteren, ter hoogte van € 20.000-40.000. In onderling overleg gaan we bezien op welke wijze dit bedrag ten goede kan komen aan alle individuele werknemers. 

Aanvullende waardering richting werknemers
Werkgevers hebben ingestemd met het verzoek vanuit de vakbonden om werknemers eenmalig recht te geven op een vrije dag op 5 mei 2021. Daarnaast hebben ze ook ingestemd met een verruiming van het aantal vakantiedagen dat de werknemer mee kan nemen naar 2021.  In de huidige cao zijn dat er 5, dat worden er 10. Voorgaande betekent dat de werknemer 5 vakantiedagen meer kan meenemen naar 2021.  Daartoe wordt artikel 30 lid 8 van de CAO Sport aangepast.

Thuiswerken
Inzet vanuit de vakbonden is een thuiswerkregeling opgenomen in de cao Sport met afspraken over vergoeding en inrichting thuiswerkplek. Hier was geen draagvlak voor onder de werkgevers. Wel hebben we nu een afspraak kunnen maken dat de werkgeversdelegatie zich hard gaat maken dat individuele werkgevers in samenspraak met hun eigen medezeggenschap(sorgaan) (op organisatiesniveau) een thuiswerkbeleid opstellen en vaststellen. 

De WOS ondersteunt, informeert en faciliteert waar nodig. Denk hierbij aan voorbeeld thuiswerkregelingen, voorbeeld thuiswerkovereenkomsten, advisering over medezeggenschap en informatievoorziening omtrent fiscale mogelijkheden bij de aanschaf van middelen.

Tot zover een stand van zaken. We zijn nog in onderhandeling maar jullie zijn nu aan zet om mij voor 8 december a.s. van een inhoudelijke reactie te voorzien en mij vooral te laten weten wat jullie hiervan vinden. Dit kan door antwoord te geven op de vragen in de enquête. Ontvang je deze nieuwsbrief per post of tref je deze op een prikbord, dan kan je ook deelnemen aan de enquête door navolgende in te typen in je browser: https://bit.ly/2JvjZa5 

Vriendelijk verzoek de brief en link ook onder de aandacht te brengen bij jullie collega’s. Ik ben ook benieuwd naar hun mening.     

De volgende cao- onderhandeling is op 8 december a.s. Ik houd jullie uiteraard op de hoogte.

Willem Kruithof
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 98
E:  w.kruithof@cnvvakmensen.nl