Akkoord nieuwe CAO Sport 2019-2020

Leden van CNV Vakmensen konden tot en met 4 april stemmen over het onderhandelingsresultaat over de cao sport. Na deze achterbanraadpleging hebben werkgevers en werknemers op 9 april 2019 een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Sport.

Loonsverhoging
Er zal sprake zijn van een jaarlijkse loonsverhoging van 2,3% per 1-1-2019 en 1-1-2020. Deze 2,3% bestaat per jaar uit 2% structureel loon (per 1-1-2019 en 1-1-2020) en structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,3% van de jaarloonsom.

Vervolgstappen
De gemaakte afspraken worden op dit moment verder uitgewerkt. Na akkoord van alle betrokken partijen op de exacte tekst van de cao en de toelichting daarop, zullen deze nader worden gecommuniceerd. De cao zal te zijner tijd worden aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarna de afspraken met terugwerkende kracht in werking treden.

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief. Schroom niet en neem dan contact met mij op.

Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl
M: 06 - 22 39 29 64