Aangepast onderhandelingsresultaat cao Sport

Vlak voor kerst hebben werkgevers een eindbod gedaan voor de nieuwe cao Sport. De achterbannen van de gezamenlijke vakbonden hebben dit eindbod afgewezen. Nu ligt er een aangepast onderhandelingsresultaat. In deze nieuwsbrief licht ik dat resultaat toe en kan je hierover stemmen.
Aangepast onderhandelingsresultaat
Het eindbod, zoals dat vlak voor kerst door werkgevers is gepresenteerd, is door de achterbannen van vakbonden weggestemd. Kortom, er is geen cao tot stand gekomen. Voor de leden was de loonsverhoging te laag en ook de maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid waren niet passend.

Daarom zijn we weer met werkgevers aan tafel gegaan om dit op te lossen. Dat is gelukt. Er ligt nu een onderhandelingsresultaat dat op die twee punten is aangepast.

Het onderhandelingsresultaat tref je als bijlage aan bij deze nieuwsbrief.

Loon
De jaarlijkse structurele loonsverhoging valt in twee delen te knippen:

Per 1 januari 2019 zullen de lonen met 2 % en de eindejaaruitkering wordt met 0,3% verhoogd.
Per 1 januari 2020 verhogen lonen weer met 2% en de eindejaarsuitkering wordt weer met 0,3% verhoogd.
Dit betekent dat de totale structurele loonsverhoging 4,6% is over 2 jaar. Hiermee is de loonsverhoging aangepast ten opzichte van de eerdere verhoging van 1,7% per 1 januari van 2019 en 2020 en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5% in 2019 en 2020.

Duurzame inzetbaarheidsbudget – leeftijdsdagen
Ook hebben we gesproken over het idee van vakbonden om leeftijdsdagen om te zetten in een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Zodat leeftijdsdagen op een andere manier kunnen worden ingezet om zo het werk te laten passen bij de levensfase van de werknemer. Over dit onderwerp is een procesafspraak gemaakt om daar tijdens de looptijd van de cao-onderzoek te doen over de vraag hoe dit vorm gegeven kan worden.

Inzetbaarheidsbudget
Rondom de invoering van persoonlijke budgetten in de sector stond in het eindbod het voorstel om op 1 juli 2019 met de pilots rondom budgetten te starten. Door de vertraging rondom de cao geven werkgevers nu aan dat zij dit niet gaan halen. Dus hebben we afgesproken de start van de pilots te verlaten naar 1 september 2019. Wat ons betreft heeft de vertraging dan lang genoeg geduurd en moet de pilots dan ook echt starten.

Wat vind jij?
Er ligt dus een nieuw en aangepast onderhandelingsresultaat. Dat betekent opnieuw stemmen. Daarom wil ik graag van jou horen wat jij hiervan vindt.

Daarom kan iedereen hier stemmen. Mocht je deze nieuwsbrief per post ontvangen dan verwijs ik jullie naar onze website om te stemmen: www.cnvvakmensen.nl/caos/sport

Ook stemmen van niet-leden zijn belangrijk voor CNV Vakmensen. Deel deze mail dus met je collega’s en laat weten wat je er van vindt. Jullie kunnen tot en met 4 april via de link stemmen.

Behoefte aan een koffiemoment?
Wil je meer weten over het onderhandelingsresultaat? Of is er in jouw bedrijf behoefte aan een persoonlijke toelichting over het resultaat? Dat kan natuurlijk! Neem dan even contact met mij op om een moment te prikken. Geef daarbij aan wat je wilt weten.

Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl 
M: 06 – 22 39 29 64

Downloads