Geen resultaat cao Sport

Afgelopen periode heeft CNV Vakmensen onderhandeld voor een nieuwe cao Sport. Daarom heb ik voor de kerst een eindbod voor de cao Sport aan de leden voorgelegd. Het was toen aan de leden om hierover te stemmen. In deze nieuwsbrief lees je de uitslag.

Eindbod niet akkoord
De achterbannen van vakbonden zijn niet akkoord met het eindbod zoals dat er nu ligt. Inmiddels hebben vakbonden dit ook aan werkgevers laten weten. Dat betekent dat we op korte termijn met werkgevers in overleg om te kijken of we er alsnog uit kunnen komen. Vanzelfsprekend wordt de nieuwe situatie opnieuw aan de leden voorgelegd om hierover te stemmen.

Wel is er sprake van ‘nawerking’ van de cao. Dit betekent dat de cao-artikelen de komende 12 maanden van toepassing blijven.

Vragen en/of opmerkingen
Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief. Neem dan contact met mij op.

Sanne van der Meulen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 22 39 29 64
E: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl