Uitslag pollvragen webinar vakbonden UWV

Op 12 oktober 2020 hielden de gezamenlijke vakbonden samen met UWV drie webinars. Op https://www.jeachterban.nl/uwv/ kun je de uitslag lezen van de pollvragen. In de komende weken zet CNV Vakmensen nog een verdiepende enquete uit. Op basis daarvan schrijft CNV Vakmensen een cao-voorstellenbrief.
Roel van Riezen
06 51 60 20 34
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl